14 Dec
14Dec

СМЯНА НА ИЗМЕРЕНИЯТА

Великата Промяна - 2012

Повечето пророци и коренни народи по света предсказват, че Земята и човечеството ще преживеят „велика промяна". Ние смятаме, че в крайна сметка тя ще се прояви като планетарна смяна на измеренията и преход към ново ниво на съществуване, свързано с промяна на съзнанието и преминаване към Христовото или единното съзнание. В последната глава подробно ще разгледаме глобалните процеси. Ще се съсредоточим върху същността на прехода към следващото измерение, за да извлечем достатъчно мъдрост и да я приложим в днешния си живот. Така великата промяна ще протече по-хармонично. Осмислянето й ще ускори духовното ни израстване и ще ни помогне да използваме ефективно времето, което ни остава на тази красива планета.

Междупространствен преход означава, че една планета или някакво космическо тяло се прехвърля от едно измерение в друго. В нашия случай става въпрос за издигане от трето в четвърто измерение. Точно това предстои на планетата като цяло и на всички нейни обитатели. Американските индианци вярват, че скоро ще извършим преход от четвъртия в петия свят, предшестван от така наречения Ден на пречистване. Разликата в „номерацията" се дължи на факта, че те разглеждат Пустотата като отделен свят и започват да броят от нея. Следователно, третото измерение за Мелхизедеците и четвъртото за индианците е едно и също.Ако пожелаете, вие бихте могли да осъзнаете същността на прехода към следващото измерение или новия свят. 

Въпреки че процесът вероятно ще бъде много кратък, можем да разберем през какви промени ни предстои да преминем. Така ще повдигнем завесата и ще си обясним защо на този свят се случват определени събития, което на свой ред ще внесе яснота в ума и сърцето, така необходими, докато преживяваме трансформацията.Общ поглед върху смяната на измеренията

Ето какво се случва обикновено при планетите от нашата галактика: отначало магнитното поле отслабва и става неустойчиво, следва срив на обитаващите ги цивилизации и накрая настъпва последната фаза. По правило тя продължава най-малко три месеца и не повече от две години. През този период обществото започва да се разпада и става опасно дори просто да си жив. Разрушават се всички системи, които поддържат съществуването му, и навсякъде настъпва хаос. Тъкмо за тези времена се подготвят повечето религиозни системи, например, мормоните. Тогава ние все още се намираме на Земята в трето измерение, но на практика предстои да преминем в четвъртото. Следва периодът от 5-6 часа непосредствено преди началото на междупространствения преход. Той е много особен, защото четвъртото измерение започва да прониква в третото. 

Тогава започваме да подозираме какво всъщност ни очаква. Но когато започне истинският преход, няма място за съмнения. Ще се наблюдават специфични промени на цветовете и формите, които трудно ще се поберат в умовете на повечето хора. От този момент нататък ще напуснем третото измерение. Вероятно тогава ще се измести и оста на въртене на Земята, но ние няма да разберем това, защото на практика ще се окажем в ново пространствено-времево измерение. Разбира се, съществуват и други варианти на прехода, но обикновено той протича по този начин.След като преминем през Пустотата, ще навлезем в четвърто измерение. 

Животът на Земята ще се промени кардинално, Възкресение, извисяване, окончателна смърт - всичко това се отнася до предишната фаза. Оттук нататък започва раждането в новия свят.Приведеният по-долу сценарий разказва подробно как обикновено става преходът към други измерения във Вселената, но Земята е особен случай. Най-напред ще ви опиша нормалната трансформация, т. е. как би трябвало да протече естественият процес, но при нас почти сигурно няма да стане точно по този начин. Историята може да промени своя ход и да се развие съвсем различно от това, което сега ще ви разкажа. Зависи от любовта ни един към друг като планетарна раса от човешки същества. Накрая ще ви представя една алтернативна хипотеза. Твърде рано е да предвидим дали точно така ще се случи, но това е една от възможностите

Първите Признаци

Първият признак за началото на прехода към друго измерение е рязкото отслабване на геомагнитното поле. На учените е известно, че през последните 2000 г. - от времето на Исус - то непрекъснато спада, но от 500 г. насам отслабва доста по-забележимо. С наближаването на прехода то сякаш започва да полудява - това вече е регистрирано. Летищата по цял свят непрекъснато коригират позицията на северния магнитен полюс, за да могат да ползват автоматичните си уреди. През последните 30 г. се наблюдават много странни промени в геомагнитното поле. Птиците не мигрират до обичайните си места. По време на прелетите ятата следват магнитните линии, но те вече не са същите. Според мен, по тази причина делфините и китовете излизат на брега - при миграцията си те се ориентират като птиците. Много от магнитните линии по-рано са заобикаляли покрай бреговете, но сега водят право към сушата. Китоподобните ги следват и засядат в пясъците. 

Накрая геомагнитното поле вероятно ще спадне до нула. Това се е случвало многократно в земната история.Ако стане така, събитията могат да се развият по няколко сценария. Полето може да се преобърне и полюсите да сменят местата си. Или след като достигне до точка нула, да се възстанови старата конфигурация, но по съвсем друга ос. Магнитното поле би могло да се измести по различни начини, но за вас и ва­шето извисяване това едва ли ще има голямо значение. Вие вече няма да сте тук, на това ниво на земното измерение, затова една ли ще преминете непосредствено през този процес.Наблюдават се и други, по-фини енергийни промени, например честотата на Шуман (основната резонансна честота на планетата Земя), които ще настъпят преди самия междупространствен преход, но най-големи са геомагнитните. Няма да ви говоря за резонанса на Шуман, тъй като правителството на САЩ се старае с всички сили да отрече, че с него става нещо. Ако искате да знаете цялата истина, потърсете материали от Германия или Русия, защото и двете страни разполагат с информация по въпроса, която напълно противоречи на американската позиция. Освен това можете да се запознаете с книгата на Грег Брейдън. Той е доста по-осведомен и честен.Особеното значение на геомагнитното поле е свързано с въздействието му върху човешкия мозък, при условие че то спадне до нула и остане в това положение повече от две седмици. 

В зората на космическите полети руснаците забелязали, че когато космонавтите се намирали извън земното магнитно поле повече от две седмици, те буквално полудявали. Точно това се е случило и след Падането, когато потънала Атлантида - хората изгубили паметта си и се държали като ненормални. Очевидно то поддържа нашата памет цяла и здрава, подобно на магнетофонна лента, и това е свързано с нашите емоционални тела. Затова руснаците изобретили малки устройства, които космонавтите носели на коланите си, за да поддържат нормално електромагнитно поле около себе си, докато са в околоземното пространство. 

Сигурен съм, че и НАСА е направила същото. На пръв поглед изглежда странно, че геомагнитното поле въздейства върху нашите емоции, но помислете какво се случва при пълнолуние. Луната го променя съвсем незначително и все пак последствията са очевидни. Проверете полицейските доклади в повечето големи градове по света за дните преди, по време и след пълнолуние. През тези три дни се регистрират повече убийства, изнасилвания и тежки престъпления в сравнение с всички останали. Но когато магнитното поле слезе до нула, проблемът става много по-сериозен. Дори движението на фондовите борси по света се базира върху човешките емоции, така че представете си до каква повсеместна бъркотия може да доведе силното колебание на земното магнитно поле, особено ако продължи повече от две седмици.

Периодът Преди Прехода

Обикновено той продължава от три месеца до две години. Отличава се най-вече с това, че поради промените в геомагнитното поле хората започват да се държат като луди. Това води до разпадане на социалните системи по света. Фондовите борси се сриват, правителствата стават недееспособни и обя­вяват военно положение, но това не помага, защото и военните имат същите проблеми. Процесът се съпровожда от недостиг на храни и пълна безпомощност. На всичкото отгоре повечето хора полудяват и се хващат за оръжието. На Земята не остава нито едно сигурно място. Обаче благодарение на изключителната помощ от страна на нашите духовни извънземни братя и поради невероятната промяна на съзнанието, която успяхме да постигнем, сега имаме чудесната възможност да не изживяваме такъв опасен период, а дори и да се наложи, той ще трае много кратко. Всъщност няма да се учудя, ако изобщо не получим никакво предупреждение, освен онези 5-6 часа, за които ще говорим по-нататък. Ако искаме да се подготвим за този момент на физическо ниво, ще започнем да копаем скривалища в земята и да се запасяваме с продукти и други вещи поне за две години. Обаче ако се скрием в него по време на събитието, изобщо няма да излезем оттам. 

Защо? Защото междупространственият преход ще пренесе земното съзнание на ново равнище - на място, където не съществува третото измерение или нашата обичайна реалност. Щом преходът започне, триизмерният свят ще си отиде, затова няма смисъл да копаем землянки и да се запасяваме с продукти с надеждата, че когато всичко свърши, ще излезем оттам и ще продължим нормалния си живот. Доста хора неотдавна постъпиха точно така в очакване на компютърния срив при настъпването на 2000 г. В това няма нищо лошо, но трябва да разберете, че така няма да се спасите. Никаква физическа подготовка няма да ви помогне в по-висшите измерения. Успехът ви ще зависи от духовната ни осъзнатост и най-вече от вашия характер. Да, от характера. След малко ще ви обясня. 

Последните 5-6 часа преди прехода от нормална гледна точка тази фаза е доста странна. Индианците от племето таос, където съм се родил при първото си идване на Земята, са получили указания да влязат в своите пуеблоеи (каменни жилища), да спуснат завесите, да не поглеждат навън и да се молят. Ако надникнат през прозореца, могат да се изплашат, а точно това не бива да се случва.През тази фаза се наблюдават странни явления. Двете измерения започват да се наслагват едно върху друго. Седите си в стаята и изведнъж пред вас просто от въздуха се появява нещо, което не се побира в ума ви - някакъв обект от четвъртото измерение, който не се вписва в разбиранията ви за реалността. Цветовете са просто немислими. Те са изключително ярки и сякаш греят отвътре със собствена светлина. Като че ли цветът не се отразява, а по-скоро се излъчва от странния обект. А самият тон има необясними за вашия ум форми. Предметите от четвъртото измерение не приличат на нищо видяно досега. Но всичко е наред; това е естествено явление.Горещо ви препоръчвам да не докосвате тези предмети Иначе мигновено ще бъдете засмукани в четвъртото измерение По-лесно ще ви бъде да не бързате толкова много. Ако все пак не успеете да го избегнете - какво пък, значи такава е волята Божия.

Изкуствените Материали и Луциферните Мисъл - Форми

Следващият феномен, който вероятно ще наблюдавате, се отнася до природата на реалността, в която живеем - творението на Луцифер. Първичната реалност е създадена така, че всичко в нея е свързано и се развива според Божествения план. Но в реалността на Луцифер има много изкуствени предмети, произведени с помощта на технологиите. Ако не са направени от природни материали, те няма да могат да преминат в четвъртото измерение, а ще се разпаднат до първоначалните си елементи. 

Синтетичните материи също биха могли да се изпратят в следващото ниво, но за целта трябва да се създаде особено енергийно поле, което да ги задържа цели.Нещо повече, изкуствените обекти имат определена степен на стабилност. Някои от тях не са много далеч от естествените, например стъклото. То е просто разтопен пясък. Но други ма­териали, като съвременните пластмаси, са твърде откъснати от природата и това ги прави много нестабилни. Така че, по време на 6-часовата фаза на прехода някои синтетични предмети ще се разтопят или ще се разпаднат по-бързо от други в зависимост от устойчивостта си. Автомобилите са направени от пластмаса и други изключително нестабилни материали, затова те до голяма степен ще се разрушат и частично ще се разпаднат до първичните си елементи. 

Затова и повечето от съвременните жилища няма да бъдат безопасни по време на прехода. Индианците таос-пуебло знаят как точно ще протече този процес, затова много отдавна са забранили използването на съвременни строителни материали в своите пуеблоси. Извън селищата си те строят летни къщи от изкуствени материали, но са инструктирани да се върнат в древните си домове в Деня на пречистването. Някои пуеблоси имат прозорци, но тъй като по-рано те са били без дограма и стъкла, няма да бъде голяма загуба, ако се разрушат. Всичко останало е построено от глина, слама, камък и дърво. Така че индианците няма да имат никакви проблеми.

Следователно, когато събитието настъпи, най-добре е да се намирате сред природата, а ако не можете, значи такава е волята Божия. Аз не бих се притеснявал по този повод. Само ви информирам, за да разберете кога започва преходът.Ще обясня малко по-подробно. Синтетичните предмети фактически са просто мисли, създадени от и чрез експеримента на Луцифер. Те не съществуват в първичната реалност. Сигурно ви е трудно да ги възприемете просто като мисли. По-добре да ги наречем „мисъл-форми". Те идват от мястото, което индуистите наричат „ментален план" - от по-високо измерение - и бавно се процеждат надолу през нивата, докато спрат тук, в трето измерение. 

От човешка гледна точка някой измисля нещо, представя си го и после търси как да го осъществи. Хората го сътворяват по един или друг начин и го материализират на Земята. Няма значение дали става въпрос за един човек, или за група. Онзи (или онези), който го изработва, не притежава този предмет на земно ниво, дори да се смята за негов създател. Той се удържа цял с помощта на нашата третоизмерна човешка решетка около планетата. Това е решетката на съзнанието на всички хора в това измерение. Ние живеем в една реалност по „взаимно съгласие", поддържана от обща решетка, затова ако някой умре, създаденият от него обект продължава да съществува. Но ако цялата решетка се разруши, обектите ще се разпаднат до елементите, от които са направени, и от тях няма да остане и следа. А преди или по време на прехода тя със сигурност ще изчезне. 

Очевидно хората, които отсега започват да полудяват поради промените в геомагнитното поле, ще се почувстват още по-зле, като видят как се разпада реалността на Луцифер и как предметите започват да изчезват или да се разрушават. За щастие това ще трае по-малко от 6 часа. Според Едгар Кейси и други ясновидци, на Земята са живели много други напреднали цивилизации, но от тях не са останали почти никакви следи. Вече обяснихме по каква причина. Синте­тичните им материали не са преминали през последния междупространствен преход преди 13000 г. или по-раншните. При всяко издигане до следващото измерение Бог разчиства околната среда на първичната реалност.Ако тук пристигне някоя високоразвита извънземна цивилизация и поиска да построи нещо (например пирамида), която да се запази десетки хиляди години, няма да използва високо технологични метали, като неръждаема стомана, например. Ще се ограничи с природни материали, взети от самата планета, които са много по-здрави и надеждни. Така пирамидата ще устои на всички естествени междупространствени преходи, през които преминава всяка планета. Тук не става въпрос за ограничените възможности на каменната ера, а за много разумно решение - това е истината.Освен това, високоразвитите извънземни цивилизации твърде внимателно следят да не оставят никакви следи от посещението си. Те или вземат телата си със себе си, или ги унищожават, за да не нарушават галактическия закон за ненамеса.

Планетарните Преходи

Всеки човек, живял някога на Земята, вече е преживявал прехода. Няма как иначе - щом е попаднал тук. Това е неоспорим космически факт. Когато и откъдето и да сме дошли, е трябвало да преминем през Великата Пустота, за да стигнем дотук (освен ако не идваме някъде съвсем отблизо), следователно сме сме­нили измеренията. В деня, в който сме се родили като бебета на Земята, сме преживели междупространствен преход. Преминали сме от един свят в друг, но сме го забравили поради непълноценната човешка памет.И тъй като не помним, че сме се раждали в други измерения, сме си наложили невероятни самоограничения. Например, смятаме, че не можем да пътуваме надалеч, защото разстоянията в нашата реалност са толкова големи, че не сме в състояние да ги преодолеем. Дори не можем да напуснем Слънчевата система, затова при днешното състояние на съзнанието сме се превърнали в затворници в собствения си дом.Не е ли така според вас? Разбира се, от гледна точка на общоприетия възглед за пространството и времето пътешествията на дълги разстояния с обикновен космически кораб са невъзможни. Учените вече са стигнали до това заключение. Но мисълта, че никога няма да напуснем пределите на Слънчевата система, е доста обезкуражаваща. Нужни са 115 милиона години, за да се достигне до най-близката звезда (Алфа Кентавър - на около 4 светлинни години от нас) със съвременната космическа техника. Хората не живеят толкова дълго, а при това говорим за най-близката звезда. Би било просто невъзможно да навлезем и дълбокия Космос. 

За да успеем, трябва да променим представите си за времето и пространството. Както вече казахме, проблемът ни е в това, че познаваме само времето и пространството; почти напълно сме изгубили представата си за измеренията. Но тъй като всичко на този свят е съвършено, паметта ни започна да се възвръща днес - тъкмо когато пи е нужно. Спомените изникнаха най-напред в сънищата и мечтите ни, после се появиха в киното. Филми като „Стар Трек", „Контакт", „Сфера" и много други разработват идеята за различните измерения. Ние ще си спомним, защото Бог е с нас.Хайде да го направим. Ще ви разкажа какво се случва обикновено при междупространствения преход. Ще ви запозная с личния си опит, но на практика може да бъде малко по-различно, защото Вселената непрекъснато експериментира. Може би някои биха предпочели да го чуят като разказ, но смятам, че е по-добре да ви представя нещата в истинския им вид. Реално преживяване на планетарния преходНе забравяйте, че това, което сега ще ви разкажа, може да с прочете във всеки галактически учебник. Така се развива нормалният сценарий. Някои от детайлите не са едни и същи, защо и животът е гъвкав, но като познавате нормалния процес, ще схванете и оттенъците.Сега човечеството навлиза в новото хилядолетие и Висшите учители смятат, че в навечерието на прехода ще има твърде малко насилие, защото вече сме извървели голяма част от пътя. Свършили сме чудесна работа, помагайки на новото съзнание да се роди! Затова сега ви казвам: отпуснете се и не се безпокойте. 

Радвайте се на трансформацията. Когато почувствате съвършенството на живота, ще се превърнете в онова малко бебе, към което може би сте мечтали да се върнете. Знайте, че ще се погрижат за вас и че събитието се ръководи от чистата любов. Този енергиен прилив е много по-могъщ от вас, затова спокойно се оставете на потока на живота и просто бъдете.Най-вероятно ще избегнем периода на хаос, който продължава от три месеца до две години. Според прогнозите, времето преди прехода ще бъде изключително кратко и с минимални разрушения. Очакват се малко или почти никакви предупредителни сигнали, освен през последните 5-6 часа. Най-вероятно една сутрин ще се събудите като обикновен човек и още преди залеза ще се окажете новородено бебе в съвършено различен свят.

Шестте Часа Преди Прехода

Нека разгледаме последните шест часа. Събуждате се в ясната прохладна утрин в чудесно настроение. Ставате от леглото и се чувствате малко особено - някак олекнали. Решавате да се изкъпете. Пускате крана и чакате да се напълни ваната, но усещате нечие присъствие зад гърба си. Обръщате се и виждате нещо голямо, светещо в необикновени ярки цветове, което плува покрай стената на около метър над пода. Докато се чудите какво става, отникъде се появява още едно по-малко нещо и двете започват да кръжат наоколо.Изхвръквате от банята и влетявате в спалнята, обаче тя цялата е пълна с такива малки странни нещица. Отначало мислите, че полудявате или че развивате мозъчен тумор, който уврежда възприятията ви, но изобщо не е така. Внезапно подът пред вас се разцепва и цялата къща започва да се накланя. Тичате на двора, където всичко изглежда нормално - само дето е пълно с онези невероятни неща, които си летят насам-натам.Решавате да седнете и да не мърдате. Спомняте си за Мер-Ка-Ба и започвате да дишате осъзнато. Отпускате се в праничния поток, който тече през тялото ви. Огромната въртяща се Мер-Ка-Ба ви обгръща с усещане за топлота и безопасност. Концентрирате се и чакате, защото онова, което предстои да се случи, е благословено от Бог. Няма нужда да ходите никъде. Предстои ви най-удивителното пътешествие, което можете да си представите. То е древно и същевременно съвършено ново. То е нещо прекрасно и вие се чувствате фантастично. Чувствате се по-живи от когато и да било по време на съществуването си в обикновената земна реалност. Всеки ваш дъх е изумителен.Хвърляте поглед към поляната, откъдето се надига блестяща червеникава мъгла, която сякаш излъчва собствена светлина. Постепенно тя запълва пространството около вас и не след дълго ви обгръща изцяло. Тя всъщност не прилича на обикновената мъгла, каквато сте виждали досега. Струва ви се, че е навсякъде, дори я дишате.В тялото ви се появяват странни усещания. Не неприятни, просто необичайни. Забелязвате, че червената мъгла бавно се превръща в оранжева. Малко след това тя вече е жълта. Жълтото бързо става зелено, после синьо, пурпурно, виолетово, накрая ултравиолетово. После в съзнанието ви избухва мощен взрив от чиста бяла светлина. Тя не просто ви обгръща - сякаш вие самите сте тази светлина. За вас не съществува нищо друго на света. Последното усещане продължава дълго. Бавно, много бавно бялата светлина става прозрачна и отново започвате да виждате мястото, където седите. Само че всичко изглежда метално, сякаш е направено от чисто злато - дърветата, облаците, животните, къщите, другите хора - освен вашето тяло, което може и да бъде, а може и да не бъде златно.

Почти незабележимо златната метална реалност става прозрачна. Постепенно всичко заприличва на златно стъкло. Можете да виждате през стените; гледате как зад тях се движат хора.

Пустотата - Три Дни Тъмнина

Накрая златната метална реалност започва да се замъглява и да чезне. Яркото злато помътнява и постепенно губи блясъка си, докато накрая целият свят потъва в черен мрак. Тъмнината ви обгръща отвсякъде и старият ви свят изчезва завинаги. Вече не виждате нищо, дори тялото си. Осъзнавате, че стоите стабилно, но същевременно сякаш плувате във въздуха. Светът, който познавате, вече го няма. Не се бойте. Няма причина за страх. Всичко е напълно естествено. Навлезли сте в Пустотата между третото и четвъртото измерение - Пустотата, откъдето всяко нещо е дошло и където трябва да се върне. Навлезли сте в прохода между световете. Тук няма звук и светлина. Няма никакви сетивни възприятия. Няма какво друго да правите, освен да чакате и да усещате благодарност, че сте се съединили с Бог. Вероятно в този миг ще заспите. Това е нормално. Ако останете будни, ще ви се стори, че е изминало много, много дълго време. На практика продължава само три дни.За да бъдем съвсем точни, този преход трае от два дни и четвърт (най-краткият известен досега) до около четири дни (най-дългият от всички). Обикновено минават около три денонощия и половина. Разбира се, тук говорим за земни дни, но това време е субективно, а не реално, защото времето - такова, каквото го познаваме - не съществува. Сега се намирате в „края на времената", за който говорят майте и много религиозни и духовни течения.Новото ражданеСледващото преживяване е твърде шокиращо. Носили сте се в мрака на нищото около три дни, макар че на някаква част от вас може да са й се сторили хиляди години. 

После съвсем неочаквано, само в един миг, целият свят избухва в ярка бяла светлина. Просто ослепителна. Най-ярката бяла светлина, която някога сте виждали. Ще мине доста време, докато очите ви свикнат и успеят да понесат блясъка й.Най-вероятно това преживяване ще ви се стори съвършено ново - всъщност току-що се родихте в една нова реалност. Вие наистина сте малко бебе. Също както при раждането ви на Земята - идвате от едно тъмно място и излизате на светло; донякъде сте заслепени и не знаете какво, за Бога, става тук. Усещането е почти същото. Поздравления! Току-що се родихте в блестящия нов свят!Когато се адаптирате към ярката светлина, за което е нужно време, започвате да виждате цветове, каквито не сте срещали досега и дори не сте подозирали, че съществуват. Всичко наоколо, цялата реалност, всички усещания ще бъдат странни и непознати за вас, като изключим онези малки нещица, които плуваха наоколо малко преди прехода.В действителност това е нещо повече от повторно раждане Когато се родите на Земята, отначало сте малко дете и растете докато станете възрастни. Обикновено се смята, че когато достигне зрелост, човек престава да расте. Може да ви прозвучи странно, че един възрастен става дете в новия свят, докато сами не се убедите в това. По същия начин ще започнете да растете, докато не достигнете тукашната зрелост. 

Възрастните в новия четвъртоизмерен свят са доста по-високи от нас. Мъжете достигат 4,5-4,8 м, а жените -3-3,5 м. Тялото ви изглежда плътно, както на Земята, но е различно в сравнение с триизмерната реалност. Всъщност, ако можехте да се върнете на Земята, никой нямаше да ви забележи. Все още имате атомна структура, но атомите ви до голяма степен са се превърнали в енергия. Вие самите сте се превърнали почти изцяло в енергия и съдържате много малко материя. На Земята щяхте да преминавате през стените, но тук тялото ви е плътно. Това ново раждане е последният ви живот в тази привична структура. 

В пето измерение, което ще дойде скоро след четвъртото, животът няма конкретни форми. То безформено състояние на съзнанието. Няма да имате тяло и ще можете да бъдете едновременно навсякъде.В четвърто измерение времето е напълно различно. Няколко минути на Земята отговарят на няколко часа тук, затова само след две години ще достигнете зрелост. Но животът ви в новия свят не означава само да пораснете на височина, както става на Земята. Има такива нива на познание и съществуване, които трудно бихте си представили скоро след навлизането си в четвърто измерение, също както едно земно бебе не може да разбере астрофизиката.

Мисъл и Оцеляване

Ето че сега сте бебе в един нов свят. Но далеч не сте безпомощни. Вие сте могъщ дух, който може да контролира цялата реалност със силата на мисълта си. Каквото си помислите, се случва начаса! Макар че отначало едва ли ще го разберете. На повечето хора им трябват няколко дни, докато свържат двете неща, обаче този период е най-важен. Ако не успеете да го осъзнаете, през тези дни може да се реши съдбата ви и вашето оцеляване в новия свят.Представете си само, родили сте се преди няколко минути, а вече започва най-голямото изпитание в живота ви. Когато се отвори прозорецът към четвъртото измерение, всеки може да премине през него, но определено не всеки може да остане.Ние открихме, че на този етап се оформят три различни групи. Първо, там пристигат хора, които са готови за прехода. Те са се подготвили още на Земята чрез начина си на живот. Второ, има хора, които не са готови, защото са изпълнени с толкова страхове, че не могат да напуснат триизмерния свят и да преминат през Пустотата - те незабавно се връщат на Земята. Накрая, третата група преминава, но не е съвсем подготвена за новото си съществуване.Те са достатъчно готови да се прехвърлят в четвъртото измерение, но не и да останат в него. Точно за тях говори Исус, когато казва в края на една от притчите си: „...мнозина са звани, а малцина призвани"

1. В Евангелието има още една притча - за стопанина, чиито слуги му съобщили, че в нивата му са поникнали много плевели и го попитали какво да направят. Той им наредил да ги оставят да растат заедно с пшеницата и когато дойде жътвата, да ги ожънат и след това да отделят плевелите от житото. Един земеделец обикновено ще се опита да се освободи от плевелите още преди да пораснат, но Исус е рекъл друго. Той е имал предвид двата типа хора - онези, които са готови, и другите, които още не са.Недостатъчно подготвени означава, че хората са донесли със себе си всичките си страхове и омраза. Когато се озоват в този толкова странен свят, в тях се надигат страх и гняв. Но понеже не знаят, че каквото си помислят, тутакси ще се материализира, опасенията им започват да се проявяват реално.

Повечето хора не разбират какво става, затова отначало се стараят да възпроизведат познати образи от предишния свят - все неща, с които са свикнали. Правят го несъзнателно, поради инстинкта си за самосъхранение. Започват да пресъздават старите си представи и емоционални модели. Но новият свят е толкова необикновен, че всичките им страхове излизат наяве. Те си казват: „Олеле, какво става тук? Това си е чиста лудост!" Виждат хора, починали много отдавна, както и събития от своето минало, дори от детството си. И нищо не разбират. Разумът им се опитва да сложи някакъв ред.Хората решават, че халюцинират, и това ги плаши още повече. Ако продължат да мислят по стария земен начин, може да сметнат, че някой им прави нещо лошо, затова трябва да се защитават. Егото решава, че му трябва оръжие. Мисълта се материализира незабавно и ето че в краката им се появява пушка с оптичен мерник - тъкмо каквото са поискали. Те вземат пушката и си казват: „Ами патрони?" Хвърлят поглед наляво и виждат голям сандък с амуниции. Зареждат оръжието си и се оглеждат за „лошите", които сигурно искат да ги убият. И кой се появява пред очите им? Лошите момчета, при това въоръжени до зъби.Така се материализират най-големите им страхове - каквито и да са - и те започват да стрелят. Накъдето и да се обърнат, навсякъде се появяват разни хора, които се опитват да ги убият. Накрая се реализира и най-дълбокият им страх - някой ги застрелва. При хората от този тип обикновено се разиграва някакъв сценарий, който ги изхвърля от по-висшите измерения и ги завежда обратно в света, от който са дошли. Това е имал предвид Исус, когато е казал: „Всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат"

2. Но Исус е рекъл и друго: „Блажени кротките, защото те ще наследят земята" 3, което значи, че ако си седите в новия свят и си мислите простички неща, като любов, хармония и мир, доверявайки се на Бог и на себе си, точно това ще се появи около вас. Ще материализирате един прекрасен хармоничен свят. Ако сте сред „кротките", вашите мисли, чувства и действия ще ви позволят да останете в това по-висше измерение. И да оцелеете в него.Разбира се, това е само началото. Вие се родихте и останахте в новия свят. Оттук нататък са възможни няколко варианта. Но едно е сигурно - след известно време ще започнете да изследвате тази реалност и в един момент ще осъзнаете, че каквото си помислите, това и става.Тук повечето хора оглеждат телата си и си казват: „Олеле!", после с помощта на мисълта си започват да се усъвършенстват, докато постигнат физическия идеал, за който винаги са мечтали. Изцеляват всичките си болести, правят си нови ръце и крака. 

И защо не? Играят си като деца с новата играчка. Тъй като на този етап егото все още действа, можете да се направите по-красиви, по-привлекателни, по-високи. Но скоро ще ви доскучее да усъвършенствате тялото си. Ще започнете да изследвате новата реалност.Едно нещо почти сигурно ще се случи. Близо до мястото, където се намирате, неочаквано ще забележите големи движещи се светлини. Това са мама и татко. Да, в четвъртото измерение вие имате родители. Всъщност това ви е за последен път, защото в следващия по-висш свят вече няма да ги има.

В четвъртото измерение, където току-що пристигате, не съществуват такива семейни проблеми, каквито наблюдаваме на Земята. Тукашните мама и татко ще ви обичат така, както дори не сте си мечтали. Любовта и грижите им ще бъдат безусловни. Щом вече сте оцелели в този свят, те не ще позволят да ви се случи нищо лошо оттук нататък. Вие няма да се безпокоите за нищо. Ако просто се отпуснете и се оставите на цялата тази любов, ви очакват много щастливи времена. 

Може би ще осъзнаете, че току-що сте спечелили голямата игра на живота.Край на всички болки и страдания, които сте преживели в миналото. Животът ви вече е преминал на друго ниво - прекрасно и свято. Сега при вас съзнателно се завръща целият смисъл и цел на живота. Започвате един древен и същевременно нов начин на съществуване, който ви принадлежи. Той винаги е бил ваш, но ня­кога сте се отказали от него. Но ето, че се връщате в онова състояние, когато Бог присъства навсякъде в живота. Той се проявява във всеки дъх, който навлиза в лъчезарното ви тяло от светлина.Как да се подготвим: тайната на ежедневието. 

Какво можем да направим тук, на Земята, за да се подготвим за живота във висшите светове? Със сигурност няма нужда да се запасявате с храна, да копаете скривалище или нещо подобно. Не че това е лошо, обаче физическите действия са доста ограничени. В небесата, във висшите светове, вие сте онова, което създавате. Същото важи и тук, но повечето хора не го знаят. То става ясно от четвърто измерение нататък.След като сме това, което създаваме, значи е важно и необходимо всичко, което излиза от нас, да бъде в хармония с целия живот. Трябва да разберем, че онова, което мислим, чувстваме или вършим, сътворява света, в който после се налага да живеем. Следователно животът на Земята може да се приеме като училище - тук всеки миг ни предлага уроци, които мигновено могат да бъдат препратени в другия свят. Нищо чудно, че египтяните и повечето древни цивилизации са се отнасяли с такава почит към смъртта. Независимо как е дошла, тя отваря тъмния проход през 

Пустотата, който води към блестящата светлина на висшите нива на Битието. Ако се справим с това, ще установим директна и съзнателна връзка с всичко живо във Вселената - с вечния живот!Какви са тези земни уроци? Истината е, че Изворът на живота грее в очите на всеки сътворяван някога човек. Затова дори тук, на Земята, всеки от нас носи огромна интелигентност, мъдрост и любов. Щом го осъзнаете, започвате да разбирате, че ключът е във вашите мисли, чувства и действия. 

Вие знаете точно какво да направитеКазано с прости думи, така усъвършенствате себе си. Блестящите диаманти във вашия характер се превръщат в инструмент за оцеляване и духовно издигане.Буда, Богородица, Лао Дзъ, Мохамед, Исус, Авраам, Кришна, Бабаджи, Майка Тереза и около 8000 други велики учители на Вечната светлина - това са вашите преподаватели в училището и вашите герои в живота. Чрез личния си пример те ви показват как да градите характера си. Всички те знаят, че най-важното е да обичаш ближния си. Това внася ред в създадения от вас свят и води до вечен живот. Разбирате ли? 

Според Мелхизедеците, за да преминете през така наречените звездни портали и да извършите прехода от една сфера на Битието към друга, единственият начин е да мислите, чувствате и съществувате по строго определени емоционални и умствени схеми. 

По принцип те представляват композиция от пет или шест елемента (вж. 13-та глава, Актуална информация 5). Моделът, който аз използвах, за да навляза в това измерение, се състоеше от любов, истина и красота, доверие, хармония и мир. Има и много други. Те са като кодове или ключове, с чиято помощ можете да преминете покрай Пазителите. Ако усетят, че сте готови за света, който охраняват, те ще ви пуснат. В противен случай ще ви изпратят обратно там, откъдето сте дошли. Такава им е работата - вие самите сте установили този ред.Ако просто си седите и си припявате думите любов, истина и красота, доверие, хармония и мир, няма за какво да се безпокоите. Това е женският път (вж. фиг. 1-1). Има и други начини. Ето този е мъжки (вж. фиг. 1-2) - състои се от състрадание, смирение и мъдрост, единство, любов и истина. Любовта и истината присъстват във всички ключове към звездните портали.Където има състрадание и смирение, там има и мъдрост; това е мъжкият компонент. А където има любов и истина, там има и единство; това е женският компонент. Първият ключ към звездните портали е изграден малко по-различно - където има любов и истина, там присъства и красотата, това е мъжки компонент. А където има доверие и хармония, там присъства и мирът, женският компонент.И така, тези ментално-емоционални състояния или модели на звездните портали са най-важното ви имущество, което трябва да вземете със себе си, когато навлизате във висшите светове. Те ще стават още по-важни с всяко изкачване на следващото ниво. 

Докъде ще ви доведе този процес? Когато пристигнете в четвърто измерение, щом видите и схванете положението и се научите да демонстрирате способностите си, за да контролирате събитията, ще започнат да се случват забавни неща. Спомняте ли си рисунката на един таван в Египет, наречена „Яйцето на метаморфозата" - онази с червеникаво-оранжевия овал над главите на фигурите, които правят 90-градусов завой към другия свят? И вие ще преминете през такава метаморфоза. Също като при пеперудите, тялото ви бързо ще се промени в нещо сходно и все пак съвършено различно от предишното.Думата фараон означава „такъв, какъвто ще станеш". Първият цар, получил титлата фараон, бил Ехнатон, както и прекрасната му съпруга Нефертити. Ако искате да узнаете какви ще станете, погледнете тях. Те произхождат от расата на сириусианците, които са наши бащи и затова ние носим техните гени. Когато му дойде времето, ще се превърнем в сириусиани. Тяхната раса е създадена да съществува в четвърто измерение. Щом това стане, ще си кажете: „О, разбира се, спомням си." Промените с вашето тяло ще бъдат толкова естествени, че дори няма да ги забележите.Когато започнете да растете на височина, животът в другия свят ще ви се стори съвсем нормален. Ще навлезете в един от трите най-високи обертона на четвъртото измерение - 10-ти, 11-ти или 12-ти. В един от тези три свята или във всеки от тях ще натрупате познания и мъдрост, за да преминете в пето измерение - началото на обратния път към Бога - и ще се променяте непрекъснато, докато постепенно ви се разкрива истината.Погледите на цялата Вселена са обърнати към нас, много велики души следят пътя ни отблизо. Ние сме Божи чеда, които раждат един нов живот. 

С най-дълбоко уважение ви казвам: „Благодаря, че ви има."


Изтопник: https://taini.alle.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/%D1%81%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/:

Коментари
* Имейлът няма да бъде публикуван на уебсайта.