В съвременния свят на информация е трудно човек да се ориентира какво да направи, за да се развива духовно. Практиката ДАО БАЛАНС дава яснота по въпроса в 8 прости стъпки, подобно на 8-морния път при йога. Но за разлика от йога, която е трудно приложима в съвременния свят, практиката ДАО БАЛАНС е адаптирана специално за него. ДАО БАЛАНС е практика на новото време, на новите вибрации, които ще ни подготвят за прехода в следващото измерение на духа. В практиката се балансират материя и дух.

8 ОСМОРНИЯТ ПЪТ НА ДАО БАЛАНС

Целта е да се повиши качеството на преживяването и да се достигне до естественото състояние на живота - практика без практика - живот тук и сега! Това е условието за влизане в следващото измерение, за квантовия преход на съзнанието и възнесението на тялото и духът. 

"Няма сила, която да ви спре по пътя освен вие самите.."
Дмитрий Лапшинов

8-ОСМОРНИЯТ ПЪТ НА ЙОГА

1. Яма – морални принципи – спазването им е следствие на правилното хранене и изчистването на тялото и ума, които са базата на ДАО БАЛАНС.
2. Нияма – дисциплина – тя е следствие на Яма и баланса на полукълбата на мозъка, който се постига с практиката „Сензитивен тренинг” в ДАО БАЛАНС.
3. Асана – телесна поза  - в ДАО БАЛАНС се практикуват златните асани на йога.
4. Пранаяма – контрол над дишането – практиките в ДАО БАЛАНС са СО2 завишаване и ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ.
5. Пратяхара – контрол над сетивата – е следствие на изчистването, баланса и зареждането с жизнена енергия. Тогава контролът е лесен.
6. Дхарана – концентрация – практиката „КОНЦЕНТРАЦИЯ СПЕКТРЕ” в ДАО БАЛАНС е подобна на „Тратака” (гледане на свещ) в йога и е заимствана от Дзогчен.
7. Дхияна – медитация – в ДАО БАЛАНС се изучава правилната медитация.
8. Самадхи – свръхсъзнание – то е следствие на предните 7 принципа на Йога.


Каква е целта? 

Осмисляне на Земния Живот, Просветление, Разширяване на Съзнанието. Духовна реализация, Нирвана, Капла Самадхи, Обединяване с Бог, Богоподобие на Човека, Светлинно тяло, Тотална Свобода, Тук и Сега!

1. СЛИВАНЕ С БОГ
Излизане от Матрицата

Излизане от матрицата и връщане в естествената ни природа на божествено съзнание - светлина и любов. Това е самадхи в йога – разпадане до пиксели навсякъде и във всички измерения.

2. ИГРА В МАТРИЦАТА 
Игра в Матрицата

Разширяване на съзнанието и осъзнаване на други реалности и измерения - четвъртото, петото, шестото... Високо ниво на забавления в творението.

"Когато двете цели се постигнат едновременно се постига върховната цел на Живота." Ник Сега 

Защо е нужна практика? 

Целта на практиката е да изчисти физическото тяло от паразити, шлаки, токсини и спазми, а също така и фините тела на човека, мислите и всички видове усещания, да се върнат в естествената природа на ума - наблюдение без реакция, от което състояние е възможно всякакво ново творчество.

8 ФУНДАМЕНТА

ДАО СТАРТ
5 Фундамента

1. ХРАНЕНЕ
Научаваме се да се храним правилно. Усвояваме правилата на разделното и алкално хранене. Започваме преход от всеядене към веганство и суровоядство.

2. ИЗЧИСТВАНЕ
Изчистваме тялото от паразити с билки. Защото има и алкални паразити, които не умират от алкално хранене, високо СО2 или енергийна практика, понеже те самите са на високо енергийно (духовно) ниво и са свързани в своята си интернет мрежа. Те се убиват с антипаразитни билки и се изхвърлят от организма с много вода и раздвижване на лимфната система.

3. ЗАРЕЖДАНЕ
Добавяме всички 300 елемента, нужни за здравето и дълголетието на организма, с биологично активни хранителни добавки. (Не химически, защото в тях молекулата не е цяла). Липсата на тези вещества е причина за стареенето, болестите и ранната смърт преди 140 години.

4. ДИШАНЕ 
Вдигаме нивото на СО2 над 90 сек. Това дава минимум 6,5% СО2 в кръвта и изчиства от киселини паразити и спира делението на алкалните паразити. Това е основата на здравето, но не е достатъчно за пълно здраве. За пълно здраве е нужен комплексен подход и трябва да добавим практики като Туму и Дървото на живота.

5. БАЛАНС
Балансираме полукълбата на мозъка, което ще доведе до общо успокояване, баланс между чувства и мисли и намаляване на вътрешния диалог – влизане в зоната на покоя. Защото без покой никоя практика не е ефективна. Покоят е състояние, в което вътрешният диалог е намалял и ние можем да наблюдаваме диалога без да се прилепваме към мислите и чувствата си.

ДАО БАЛАНС
3 Фундамента

6. ЕНЕРГИЯ = СИЛА
Зареждаме с жизнена енергия (сила) с Ци Гун. Тези практики се изучават с майстор. От обема на енергията зависи нашето развитие и духовно ниво. Няма любов без енергия и няма енергия без любов. Процесът е взаимен и никоя от страните не е по-важна от другата. Това е цялостният подход.

7. ЧИСТОТА
Концентрация на вниманието в една точка като база на медитацията за пречистване на ума от вътрешния диалог. Следва съзерцание, а обединяването на двата процеса води до медитация.

8. МЕДИТАЦИЯ
Медитацията е практика, която е целта на всяка духовна система, и само тя дава истински напредък в духа. Но тя е възможна само ако човекът има здрава основа в 7-те практики по-горе. 

Накратко:
1. Чисто тяло и ум
2. Високо ниво на СО2
3. Високо ниво на жизнена енергия