07 May
07May

Июминатите са несвободни и ограничени от договор с древни нефизически същества

Илюминатите се страхуват от свободата, осъзнатостта и обединението на душите – от това, което обединява хората и други същества от обхвата на различни ограничения и от веригата прераждания в грубоматериалните светове, от колелото на Самсара – но защо?

Тъй като самите те не са свободни и са ограничен от договор с много древни нефизически същества, дълголетници, които в далечното минало са признати за боговете и те вярно служат заради предоставената им възможност да имат най-силната и постоянна власт в този свят на хората на Земята.

Тъй като на боговете – паразити им е нужна тиранична система, която съществува само в груби насилствени вибрации в по-нисшите измерения, техните служители, илюминатите, всъщност, систематично пречат на сливането и сублимацията на различните многоизмерни съзнателни енергии, които откриват изхода за душите на хората към по-високо фино ниво.

Чрез система от тайни общества, които образуват пирамида от знания с посветените човешки лидери от демоничен вид на върха, тези интерпространствени същества контролират еволюцията на човечеството, пренасочват потоците с жизнена сила на масите от хора в сферата на своите интереси – за да поддържат своя живот …

Как работи всичко това?

На външно, материално ниво, за сметка на постоянното многопланово разделяне на хората един от друг, над тях се реализира „задкулисен“ контрол и се извлича огромна полза във всички области на живота, за също така контролирания „елит“.

И това е само онова, което лежи на повърхността. В продължение на много векове Илюминатите внедряват своите агенти на водещи позиции във всички социални структури в религията, науката, политиката и изкуството.

Тези агенти привеждат в действие и агресивно насаждат в обществото маса планирани илюзии, проектирани да насочват мислите на хората в блуждаещи кръгове от фалшиви теории и представи, които държат умовете в съмнения, разочарования и безпорядък – неспособни да се концентрират и да възприемат действителността.

Тази деструктивна атака на задкулисните структури използва, по-специално медиите, всички видове електронни средства и дори хранителните продукти, за да разрушава самата способност на огромната маса от хора да възприемат пряко реалността.

По този начин хората губят силата на осъзнаване и независимо разбиране на Истината, губят чистото възприятие, защото тяхното съзнание блуждае в невежество, по околни пътища и всевъзможни религии.

За сметка на масовото изкривяване на енергийните потоци и способността за възприятие, илюминатите, водени от боговете си, умишлено удължат пътуването на човечеството „около“ Истината, като по този начин извличат огромна полза за властовите структури.

Но най-важното е, че постоянното ограничаване и програмиране на човешкия опит, неговата повторяемост и цикличност, гарантират паразитното съществуване на много богове, от дявола – до „личните“ вампири на определени хора.

Това е възможно благодарение на факта, че боговете от демоничен вид използват незадействаните от хората потоци на собствената им жизнена енергия, вибриращи на честоти и области на съзнанието, от които хората умишлено са „изключени“.

Така че има много богове, и хора, заинтересувани от робството на хората, а има и много хора, във висшите ешелони на властта, които обслужват тези богове. Този въпрос е достоен за дълбоко разглеждане, тъй като нашето освобождение зависи от разбирането му, като осъзнати живи същества.

Има много исторически данни, които са част от „загубените“ древни познания, скрити от илюминатите в тайните общества- за това от кой и как човечеството е било отделено от своята същност, за да упражняват контрол върху него и да паразитират. Но от практическа гледна точка – за да се отървем от контрола, ще бъде по-полезно да разгледаме приложното значение на тези процеси …

Ако се гледа на случващото се от гледна точка на подсъзнанието и фините енергии то, с помощта на „храна за ума“, противоречащи една на друга идеи и възгледи, религии и ментални настройки, на вътрешно енергийно ниво се случва разделяне на душите на хората.

Кризи, войни, негативни емоции – стрес, болка, депресия и страх – всички тези неща в по-голямата си част са само на изкуствено създадени, за да се застави колективната енергия на хората да вибрира на нивото на по-ниските чакри с понижена честота.

За тази цел, чрез активиране на лявото полукълбо на мозъка, хората са насърчавани да се дистанцират един от друг, да изпитват раздразнение, враждебност и агресия, които намаляват честотата на вибрациите на тяхната жизненост.

Хората целенасочено и систематично биват плашени и тормозени, като им се внушават масови съмнения и разрушителни мисли, с което се забавя скоростта на работа на съзнанието им и честотата на вибрациите на тълпата, за да се заставят чакрите на хората да освобождават огромно количество нискочестотна енергия.

Тази „тежка“ енергия, уплътнена от вибрации с ниска честота, се случва на границата на видимата „груба“ материя на веществата и невидимата „фина“ материя на звука – което предоставя чудесна възможност лесно да се усвоява тази енергия и материя от по-опитните паразитиращи и съзнателни същества.

По този начин, тандемът от нематериални същества и илюминатите, който е същността на тайните окултни общества, умишлено предизвиква конфликти в света на хората, огнища на агресия и масови убийства, за да използва отделяната от хората енергия с ниска честота за собствените си цели.

Колкото и странно да звучи, но голямата маса от хората се използват като батерии, източници на паразитно захранване – точно като във филма „Матрицата“, но повечето хора не го осъзнават! Те само понякога чувстват недостиг на енергия и упадък на силите.

Нашето съзнание е многоизмерно пространство, състоящо се от различни честотни полета на вибриращиа енергии, събирани заедно от абсолютната централна същност на нашата душа.

Всяко енергийно поле се изобразява в определена чакра във фините тела на човека и във физическото тяло се материализира като специфична част от генетичния код на нашата ДНК.

Ако някои от енергийните полета на нашата душа са неосъзнати и разсеяни, оказали се твърде далеч от централната същност, съответстващите им чакри и вибрационни честоти и генетични кодове на макромолекулите се отделят от съзнанието, или не работят пълноценно.

Именно този фактор на неосъзнатостта се използва от различни паразитни същества в интерпространствата и вампиричните лидери в света на хората, под чийто контрол човечеството съществува от древни времена.

Тоест, ако образно си представим полето на нашите енергии под формата на плодородни земи, то тези земи, които ние не засяваме (енергии, които ние не осъзнаваме), се окупират от нежелани същества от други измерения и събират от нашите енергии реколта, която използват за свои цели.

Те идват в нашето дремещо съзнание от паралелни пространства без нищо, а си тръгват запълнени докрай с богатството на нашата жизнена сила, която ние самите ние не използваме.

Доколкото тези енергийни паразити са тези богове, на които служат всички тайни общества в света на хората, илюминатите специално поддържат контрола, разделяйки човечеството с противоречия и фрагментирайки човешкото съзнание, за да захранват с нашите несъзнателни енергии своите древни богове.

Те обладават диво, изключително жестоко желание, да притежават и да контролират, да имат власт над другите души.

Те знаят първичната Истина, която им е добре известна от древни източници, които те крият; но те я пренаписват по такъв начин, че да оставят вратички за появата на много противоречия между хората, които да следват ученията на тази измама и фалшиви религии.

Всички тези фрагментирани истини, които те изкуствено създават, са предварително помрачени от семената на раздора, с кълновете на безброй спорове и безкрайни конфликти, които хората следват.

Целият смисъл на тази тайна дейност на илюминатите е преднамерено примитивен и до абсурдност прост: специално да се създават и упорито да се култивират всевъзможни несъответствия вътре във всички религии, науки, политически партии, секти и всички социални организации, за да противопоставят и разделят хората, а след това дълго и систематично да ги контролират за сметка на провокираната от тях борба помежду им.

Всички наши болести, страдания, преждевременна старост и смърт – всичко, всъщност, се дължи на това изкуствено разделение на душите ни, извадени от първичната ни природа, създаващи дисбаланс от коренно различни енергии, комуникационен недостатък между различните области на съзнанието, както и стагнацията на нашата жизненост, които използват различни богове.

В по-голямата си част, всичко това е умишлено произведено и предизвикано от пълно неведение за истината, злонамерено укриване и недостъпност на древното познание на законите на Вселената, които тъмният елит е монополизирал. Ако се чудите, откъде идват цялата сила и мощ на демоничните структури в нашето общество, отговорът е само един – от незнанието и безсилието на повечето хора.

Точно по този начин, по който, както е било в миналото и отново се повтаря днес, с помощта на страха, масовото насилие, противопоставяне на енергии, раздробяване на цялостното съзнание, отдалечаване от същността и източник на живота – Единния Творец.

На границата на смените на епохите и цивилизациите се унищожава цялостната структура на нашата ДНК, която контролира целия ни живот във физическото измерение. Когато ДНК се окаже раздробена на части, хората стават несъзнателни същества, биороботи с ограничен набор от емоции и с пет до шест програми в главата.

Всъщност, сега наистина е трудно да се определят съвременните хора до край живи, защото те живеят и действат по написана от някой друг външна програма, без да се осъзнават или да ръководят сами поведението си.

За да се излезе извън контрола на всички вампирски общества, специализирани в разделянето на хората един от друг и отделянето на човека от същност на душата му, е необходимо да се повиши глобалното съзнание на човечеството до нивото на горните чакри, като бъде заставена масовата енергия да вибрира на по-висока честота.

Високочестотните енергии са твърде духовни и нефиксирани дотолкова, че те не могат да бъдат присвоени или прихванати, на тях не може да се паразитира, защото са неперсонали.

Колкото по-голяма е честотата на вибрациите, толкова по-близо е енергията до същността на душата, тогава всички части на съзнанието, движещи се заедно с енергията, се доближават до изначалния център на човека.

По този начин, сублимирането на енергиите и сливането на душите възниква естествено, когато хората се обединяват, намират нещо общо около себе си и в самите себе си, вместо безкрайни различия.

Ето защо, ако хората навсякъде по света се обединят, повишавайки нивото на съзнанието си, концентрирайки енергия и преминавайки на по-висока честота, независимо от религиозните деноминации, политически партии, социален статус и ментални конструкции, източникът на захранване на паразитните богове под формата на нискочестотна енергия, бързо ще изчезне.

Гладните богове ще бъдат принудени или да се трансформират, повишавайки честотата си, или да напуснат. В този случай Илюминатите ще останат без собствениците си, а цялата пирамида на насилствената власт на тайните общества бързо ще изчезне.

Не само, че никакви структури няма да могат насилствено да контролират големи групи от спонтанно обединени хора, а тези групи могат да се обединят срещу самите контролиращи и манипулатори и това е истински кошмар за тях.

Очаквайки този ужасен (за тях) изход, илюминатите непрекъснато наблюдават и потискат в обществото всички, дори и най-малки тенденции към междурелигиозно и надполитическо обединяване на хората.

Те постоянно поставят пречки, насочват всички опити за обединение в една фалшива посока под контрола на фалшиви нови лидери контролирани от тях религиозни и политически секти, като използват множество измами, манипулации, провокации и тотална лъжа.

Но всичко това само демонстрира безнадеждността на тяхното положение и безполезността да увеличават тираничния контрол, защото обикновените хора са милиони пъти повече от тъмния елит.

Неконтролираното обединение ще причини естественото унищожение на всички егрегори, подкрепяни от сектантска идеология и предаване на енергия чрез несъзнателни молитви за спасението на собствения егоизъм.

Всички егрегори са егоистични формации, в които егоизмът започва с фини духовни планове и те се създават предимно от слабо осъзнати и егоистични хора.

Всички тези религиозни клубове, секти и общества, както и политическите структури, поддържат членовете си в ограничено съзнание и пространство за сметка на силовото поле на собствения си егоизъм.

Единствената разлика е в това, че в религията действа егоизъм от фин план, много по-концентриран от материалния егоизъм: това е моята практика, моята енергия, моят учител, моите духовни братя и сестри, моето постижение, и това е целият ми собствен път към просветлението.

Това е същото като моят апартамент, колата ми, заплатата ми, кариерата ми и т.н.

Различните видове духовен егоизъм и подчинение на хората на различни божествени и демонични външни сили, на различни полубогове, или на един и същи Бог под различни имена, сформират съответстващи многобройни егрегори, да бъдат унищожени – това означава избавяне от повторни прераждания и надделяване над Сансара.

Изходът извън пределите на егрегора, преди всичко, прави по-свободен нашите ум и енергия, тъй като безкрайните идеи, концепции, практики и т.н., изфабрикувани и подхвърлени на човечеството от много векове – всичко това са нещата, за които хората трябва постоянно да плащат.

Това е просто един голям енергиен капан. Докато истината – това е елементарно и пряко взаимодействие с реалността, директно разбиране на същността на явленията със собственото съзнание.

Ето защо, в идеалния случай, ние се нуждаем само от един по-висш и естествен егрегор, който пречиства и освобождава от всички останали.

Когато погледнем към живота с тази нов и свободен поглед, можем да видим, че почти всички хора живеят без да осъзнават чистата реалност такава, каквато е, а постоянно се намират в различни хипнотични състояния, опекунствани до самата им смърт от един или друг нисш енергиен егрегор.


Изсточник: https://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.com/2018/10/blog-post_6.html?m=1

Коментари
* Имейлът няма да бъде публикуван на уебсайта.