Какво практикуващите мислят за практиката? Споделен опит и мнения...