02. ДАО СВАРГА ТЕОРИЯ

ВИБРАЦИЯ / НИВА
Развитието не е през времето
Ник Сега от "Космическо Съзнание"

Всички нива на преживяванията съществуват едновременно. Ние сме във всички тях едновременно, но осъзнаваме само нивото, отговарящо на нашата вибрация. Всичко става в сегашния момент. С вдигане на вибрацията попадаме във все по-хубави варианти на нашия настоящ живот.

ВЛИЯНИЕ
По пътя към свободата сме повлияни от различни фактори. На най-ниското вибрационно ниво ни влияят хората. На по-високото ни влияе природата. На следващото - космосът. Когато се освободим и от егрегорите - всичките ни идеи - ние постигаме свободата на просветлението.

ТЕЛА
Целта на живота не е да се върнем при Бог, напускайки физическото си тяло. Целта е да се върнем при Бог с материалното си тяло, трансформирано в светлинно тяло. Трансформацията става в поредица от чистки.

ЧИСТКА
В момента ние сме на нашето ниво. Практикувайки ние попадаме в чистка и нивото ни рязко пада. Чувстваме се зле и нещастни. Скоро след това идва подем и надскачането на началното ниво с трансформация. Така чистка след чистка ние напредваме до пълно самадхи. След самадхи животът продължава и ние ставаме космически същества. Аз съм дошъл от дълбокия космос и съм космическо същество, за да Ви кажа това!

ЗАЩО СВАРГА Е ПО-ЕФЕКТИВНА?
Йога и Ци Гун са най-добрите системи за саморазвитие от древността 
В последните години в Европа и САЩ се появиха системи за духовно и физическо развитие, обединяващи знания и опит от различни източни учения и школи, като Ци Гун, Йога, Дзен, Дао и други. Характерното за новите системи е, че те махат излишните елементи от класическите учения и създават подход, отговарящ на съвременното време.

РАЗВИВАНЕ НА ЛИЧНАТА СИЛА
Най-опасният враг по пътя на развитие на личната сила е егрегорът.
Егрегорът се храни с нашата енергия и ни дава в замяна фалшиво чувство на любов, спокойствие и сигурност. Всички секти, организации, религии, философии, учители, личности и т.н. си имат егрегор. Всяка Ваша идея е егрегор. Спасението от тази зависимост е развитие на личната сила и чистота. Това е силата на Бог в нас, с когото имаме винаги директна връзка без посредник. Егрегорите замърсяват тази връзка и ни правят зависими.

Изчистете съзнанието си от всички идеи и ще включите свръх-съзнанието. Всички ние имаме директна връзка с двата потока на живота - космическия и земния. Не е нужно да се храним от егрегора, защото той винаги взема повече отколкото дава. В противен случай няма как да съществува.

Напуснете всички секти, организации, учители, забравете всичките си идеи, потопете се в нирваната на СЕГА!
Само личната духовна практика и чистотата ни водят до освобождение от този най-фин поробител на съзнанието. Благодарение на него всички хора са роби на Матрицата. Практикувайте всеки ден и ще бъдете свободни космически същества.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРАКТИКАТА
Здраве, материално и духовно богатство
Въпрос: "Ник, не е ли наивно да си мисля, че само трябва да практикувам и нищо друго, и че всичко останало ще ми се нареди само? В живота често се налага да извършваме неща, които не са ни приятни..."
Отговор: СВАРГА вдига вибрацията и Вие се озовавате в същия материален свят, обградени със същите хора и предмети, но в по-високо енергийно ниво. В това ниво Вашите стари проблеми не съществуват.
Когато се налага да правим неща, които не са ни приятни, означава, че енергийното ни ниво е ниско и е нужна още практика. Естествено е да извършим неприятните действия и да продължим с практиката.
Първите резултати идват до 6-тия месец. Колкото повече напредвате, толкова с по-голяма лекота ще отминават неприятностите. И така, докато не достигнете до нивото, в което преобладават радост и покой!

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАКТИКАТА И УСПЕХА
"Нужни са 10 000 часа медитация за цялостно развитие на човека" според американско изследване на живота върху тибетски монаси с много опит.

час на ден - поддържане на форма (30 години са нужни за постигане на нормата).
часа на ден - малък напредък.
часа на ден - напредък (10 години са нужни за постигане на нормата).
часа на ден - видим напредък.
часа на ден - добър напредък (5 години са нужни за постигане на нормата).
часа на ден - професионален напредък (3 години са нужни за нормата).

Моят личен опит показва че оптималната практика на ден е 4 часа. Нуждата от практика зависи от началното ниво, но за напредъка има обективни показатели: пулс, време на задържане на издишване СО2, рисуване на кръг и триъгълник едновременно за 1 мин над 20 и pH на урината. Не вярвайте на субективния си напредък. Бъдете бдителни и правете страничен мониторинг на състоянието и постиженията си.