Най-новата версия D i O S - СВАРГА"2019 одобрена от Дмитрий Лапшинов. Времетраене 3 ч. Препоръчвам! Водещ Ник Сега Официален институтор СВАРГА


лв250 лв300-16.67%
  • Марка: D i O S
  • Доставка: 

Научете повече


СЕМИНАР D i O S - СВАРГА '2019
Финална версия на практиката
Учебен Видео филм

D i U S' 2019 ПО-ДОБРАТА ВЕРСИЯ НА СВАРГА! ОДОБРЕНА ОТ ДМИТРИЙ ЛАПШИНОВ 

СВАРГА

1. Разгрявка

2. Лад Живота
3. Дървото на Живота
4. Свещ
5. Луната и Небето
6. Обемно Запечатване
7. Сензитивен Тренинг
8. Концентрация СПЕКТРЕ

D i U S' 2019 - СВАРГА

В СВАРГА няма практики за осъществяване на тактилен контакт с тялото. А усещането за физическото тяло е фундамента на духовната практика - медитация.
В D I U S ' 2019 има специален комплекс за тактилно усещане на физическото тяло.

I. ФИЗИЧЕСКО ТЯЛО – Тактилен контакт

1. Гъвкавост на тялото
С. 1. Динамична гимнастика – раздвижване на ставите
2. Тигърът разгонва облаците – здрав гръбнак
3. Отваряне на таза - здраве и енергия
4. Кардио - завишаване на пулса
5. Самомасаж - релакс
6. 10-сете Тибетски асани - гъвкавост
7. Крокодилски - Дев Мурти

2. Покой на ума
С. 8. Сензитив - баланс
9.Дао дишане с корема – енергия и покой
10.Тригчо - естественото състояние на ума

В СВАРГА няма практика която така дълбоко и бързо да освобождава корема от спазмите. Практиката която предлага Дмитрий Лапшинов - Лад Живота има много слаб ефект в тази посока.
В D I U S '2019 има Тантра масаж на корема, който освобождава спазмите за 6 месеца и спомага допълнително за отваряне на енергийните канали в цялото тяло.

3. Чистота в корем
11.Тантра масаж - сваля спазми
С. 12. Лад Живота - вдига СО2

ЕНЕРГИЯ – Зареждане и разпределяне
В СВАРГА няма практика която ефективно да отваря енергийните меридияни и канали в човека. За тази цел се правят Луната и Небето но те са слабо ефективни и са нужни години занимания.
В D I U S '2019 има комплекс за отваряне на енергийните меридиани и канали преди зареждането с Дървото на Живота. 

II. ЕНЕРГИЯ

4. Отварянето на меридияните
13. Алтернативно Дишане
14.Изтупване на тялото
15.Обтягане на меридияните

5. Зареждане с енергия
С. 16. Дървото на Живота
С. 17.Амрита - Свещ, Челна, Амрита Прана
С. 18.Обемно Запечатване

В СВАРГА няма практика която ефективно да разпределя енергията по тялото и да я превръща същевременно от Чи в Шън - единствената енергия която дава истински покой. За целта Дмитрий Лапшинов предлага Луната и Небето но те само разпределят енергията Чи по тялото без да я превръщат в Шън.
В D I U S '2019 се използва много по-лесната, приятна и ефективна практика която разпределя, превръща в Шън и калибрира всички тела едновременно ДАО ДИШАНЕ И МЕДИТАЦИЯ и КЕЙВАЛЯ КОМНХАКА. 

6. Разпределяне на енергията
19. ДАО Дишане и Медитация
20. Кейваля Комбхака - Дзогчен

III. ДУХ – връзка със същността

7. Медитация 
С. 21. Концентрация СПЕКТРЕ - връзка с духа

____________________________

С - Практика която я има във СВАРГА