21 Dec
21Dec

Епидемия на разума
Обръщение на Дмитрий Лапшинов

Какво става в света? Накъде се движим всички ние? Какво и кой се движи? Вътре в какво е движението? 

Днес тялото, психиката и ума на човека са станали толкова слаби, че той се бои  от вируса и слабите човешки тела са подложени на влияние не само на ниво тяло, но и на ниво психика. И в сегашния световен замисъл е важен не вируса, важно е това, което става с теб, което се случва вътре в теб. В социума причина може да бъде вирус, политика, икономика, психически массови експерименти, но всичко това е вторично.

Всичко това вече се случва изначално, по плана на диханието на вселената. Висшият разум чрез всеки човек проявява своята сансарическа, Божествена игра.

Едни създават вируси, други играят в политическа и икономическа шахматна игра на световната дъска. Трети живеят и се развиват вътре в цялата тази игра. И посредством всеки, духът проявява своята игра. И цялата вселена в една ръка държи камшика, а в другата ръка държи пряника едновременно и свободна от добро и зло, се разпорежда са тях по своята съвест, за благото и хармонията на цялото човечество и всеки човек поотделно.

Да си спомним думите на Серафим Саровски. Когато го питали: Отче, кой ви е научил да се молите така? А той отговарял: Дяволите - Как така дяволите? Как така дяволите могат да научат някого да се моли? - А когато идват при вас и ви бият по ребрата – искаш, не искаш - ще се научиш да се молиш - отговарял Серафим Саровски. 

Всички демони – това са смелите войници на бога. Затова живее хищната щука в реката, за да не дреме шарана. Разумът на един човек може да контролира масите на множество хора. Но знае той или не, разбира-или не, разумът на планетата контролира всички живи същества върху своето тяло. 

Разумът на слънцето контролира всички планети. А космическият разум контролира всички звезди, цивилизации и всички живи същества едновременно. И всичко плува в съня на единния дух. Ние можем да виним във всичко вирусите, политически или икономически заговор, но всичко това са пешките на великия божествен разум. 

Бъди по-мъдър и погледни по-дълбоко в цялата тази причинно следствена връзка. Осъзнай по-дълбоката перспектива и игра. За какво? За очистване и разрушаване на илюзиите, както вътре в теб, така и отвън. Вселената сама уравновесява всичко, стремейки се към хармония. 

Ние сме клетки за космическия организъм. И когато клетките са болни, имунитета на космическия организъм се очиства от трях. И регенерира след това здрави клетки. И целият този космически имунитет използва всики живи същества като свои клетки на общия обмен на веществата. И дали осъзнават със своето поведение тези живи същества това или не, правейки своите користни или алтруитивни действия, осъзнато и безсъзнателно, тяхното подсъзнание е вече част от вселенския разум. 

Взаимозависимостта на общата игра, в която се случва всичко това само заради играта, заради твоето самоусъвършенстване. И човекът е като мъничко огънче, разпалвайки своята светлина на пътя или намаляйки я по пътя. Човекът е подобен на огъня – където вселенския вятър на промяната гаси слабите огънчета на тялото, психиката и ума, а силните огънчета ги раздухва и ги прави още по-ярки и силни. И проверява тялото, психиката и ума на огънчето от всички страни, проверявайки през филтри от зоната на стихийния огън, водата и през медни тръби. 

Помни: малко преди победата ще се появи изкушението да се предадеш. Не загубвай своя вътрешен огън, чистотата на покоя и мъдростта. И сега минава именно тази проверка, не само на тялото и на психиката. Да си припомним притчата. Веднъж са срещнали на пътя поклонник и чумата. 

- Къде си се запътил? - пита чумата поклонника. 

- В Мека. - отговорил поклонникът. 

- А ти, чумо, къде отиваш? 

- В Багдад. 

Искам да взема пет хиляди души, грешници. След година вървят обратно поклонника и чумата, срещат се на същия път. Поклонникът казва: 

- Чумо, а ти ме излъга. Ти си взела не пет хиляди души, а петдесет хиляди. На което чумата отговорила:

- Не, поклоннико. Не съм те излъгала. Аз си взех своите пет хиляди грешни души, а останалите умряха от страх. Бъди чист с тялото и психиката си. 

И помни: на страха само очите му са големи. Всичко формира природната синхронистичност на събитията. Ние сме на това място, на което отговаря собствената ни светлина. Искаш да опознаеш вселената, опознай строежа на своите клетки. Природата събира всички свои болни клетки на едно място, бори се с тях, а здравите дарява със сила и процъфтяване. Свети със здраве, покой и мъдрост, a не реагирай на своето отражение в огледалото. Ако не трябва да тръгваш за някъде, то ти ще си загубиш документите или ще се забавиш заради задръстване по пътя. И така съдбата ще те отведе от бедата. Ако трябва да идеш някъде, то пред теб ще отворят пътя и ще те поканят. 

Подобното се привлича от подобно. Всичко съответства на резонанса. 

Помни: не удържай това, което си отива от теб и не се съпротивлявай на това, което идва при теб. Тогава ти максимално бързо ще достигнеш своя връх на планината в щастие и здраве. Бъди в потока, заедно с вселената, плувай, приемайки и разбирайки космическия замисъл. Наслаждавай се. Настройвай се и плувай от сърце, a не от стрес. Не позволявай на илюзиите на сансара да загубят и забравят своя вътрешен покой и радост, независимо те как те проверяват. 

И в това е пътя на белия лотос. Белият лотос расте в мръсното блато, съхранявайки своята чистота. Така и ти съхранявай чистотата на тялото, психиката и ума, даже сред хаоса. И тогава ни вирус, нито стрес, нито погрешни убеждения ще те отведат в синхроничността на природното очистване, а ще те изведат от него. Действай твърдо, ръководейки се от чистотата и здравия смисъл. 

Помни най-главната вселенска истина: това, за което ти мислиш, това и чувстваш; това, което чувстваш - това и излъчваш; а което излъчваш - това и полочваш обратно. 

Излъчвайки радост, мъдрост и покой, ще бъдеш там, където трябва да бъдеш. Не губи своя вътрешен огън. Силата на слънцето е в това, че свети в тъмнината. Свети ти! 

Вирусите, бактериите и паразитите винаги са съществували, съществуват и ще съществуват. Но никога не са влияли на тези, които се намират в хармония с природата. На техните атаки са подложени тези хора, които са се отклонили от хармонията на природата и са загубили своята здрава алкална среда на тялото, потъвайки в кисела вредна среда. А точно тя се явява идеална среда за развитие на тяхното размножаване и хранене. 

Алкалната среда е среда, в която те няма с какво да се хранят. Не закислявай своето тяло, пази тялото и психиката си здрави. Бъди в хармония с природата. И ще бъдеш защитен от природата. Хармонията на природата се състои от два аспекта: първи аспект – небето, втори аспект - земята. Земята-това е физическото тяло. То трябва да се подържа чисто, в алкална среда. Най-простото за това и максимално ефективно, това са задържания на дишането на издишване. 

Дишането - това е най-силният и главен инструмент на нашето излекуване и дълголетие. С вдишване ние идваме в този живот, а с издишване си отиваме от живота. Животът-това е границата между вдишването и издишването. Това са задържанията на дишането. Кокото по-дълги са задържанията на дишането, толкова повече ние имаме жизнени сили и здраве. 

Правете ежедневно по 5-10 подхода на задържане на дишането на издишване сутрин, през деня и вечерта. - издишване - задържане- търпим, колкото можем- вдишване. Това е един подход. И така 5-10 подхода. Сутрин, през деня и вечерта.Необходимо е да бъде достигнато задържане на дишането на издишване минимум 60 секунди, при норма - 90 секунди. Точно това е алкалната среда, в която вирусите, бактериите и паразитите не могат да ни влияят. 

Дишай, занимавай се с дихателни практики. Това е аспекта на земята. Аспекта на небето-това е разума. Пази в покой своето сърце, психика и ум. Не позволявай на психическите стресове, илюзии, умозаключения-реални и лъжливи да проникват в твоето сърце. Съхранявай позитивност и здравомислие. Действай твърдо и решително, ръководен от чистотата и покоя. 

Любовта е, което обединява, страхът е, което разединява. И така, земята - това е тялото, небето - това е разумът. Съхранявай чистота на тялото и разума, на земята и небето. Любовта-това е, което обединява земята и небето, страхът е това, което разединява и разрушава земята и небето. Бъди в баланс на тялото и психиката. Свети с позитив. И именно така ти ще съединиш в себе си небето и земята. Стани проводник на самата природа. И нека тя те носи по вълните на щастието, отвеждайки те от сансарическата чистка. 

1. Съхрани чистота на тялото. Прави задържания на дишането. Тогава вирусът няма да има за какво да се хване. На него му е необходима само кислотна среда.

2. Съхрани чистота на ума. Тогава стресът и паниката няма да те завлекат в опасната синхроистичност на събитията. 

3. Благост на сърцето. Тогава ти ще притеглиш към себе си само положителна синхронистичност. Напомням: това, което ти мислиш, ти започваш да чувстваш; това, което чувстваш, това и излъчваш, а което излъчваш, това и получаваш обратно. Да бъдеш в хармония с природата, означава да бъдеш в хармония и чистота на своето тяло, психика и ум. Бъди в хармония сам със себе си и помагай в сложни ситуации на другите. Именно сега цялата вселена ни учи как да се обединяваме. Клетките на нейния организъм се обединяват, подобно на капчиците, обединяващи се в единния океан. 

А тези, които не се обединяват и не живеят заедно с единния океан, се разрушават. Както раковите клетки и клетките на егоиста. Именно сега е времето и цикъла на колективността и обединяването. Бъди в хармония с вътрешната си природа и с външната. Вътрешната природа – това е твоята чистота на тялото, психиката и ума. Външната природа – това е твоята грижа за другите, за твоето обкръжение. Съедини външното и вътрешното. 

Помни: малко преди победата ще усетиш изкушението да се предадеш. В тичането след тленното, не губи вечното. Тези, които тичат след вечното, са вечни. С уважение: аз съм част от тебе.

Дмитрий Лапшинов © СВАРГА

__________________________

Йорданка Копчева - превод

Коментари
* Имейлът няма да бъде публикуван на уебсайта.