КАКВО Е СВАРГА?

КАКВО Е СВАРГА?
Дмитрий Лапшинов
Търсете не корените на предците, а това, което са търсели Предците! И всичко това е във вас!

„Сварга“ е отвъд традициите и религиите, не е ограничена от рамките им, като в същото време уважава и почита всяка от тях. Системата стои над свето възприемането на традициите и има единно „поле на осъзнаване”. Да се занимава със системата и да достига съвършенство в нея може всеки желаещ от всяка традиция и вероизповедание, съхранявайки при необходимост своя светоглед.

На ниво „Дух” всички сме едно цяло. Както са твърдели нашите предци: „Търси не началата на предците, а това, което са търсели те, а всичко то е вътре в теб – единната природа на трансцеденталната действителност”. 

В дуалната реалност се изразява висшето свойство на вселената: 
ЦЯЛОСТНОСТ, ХАРМОНИЯ, АВТОНОМНОСТ.

Проявилият в себе си трите свойства на Вселената познава:
Действителността – като източник на всичко отвъд времето и пространството. Вярата не се ограничава от религиите и традициите! Погледнете на света цялостно, а не през ограничения поглед на една традиция или религия.

Всичко това е във вас!

СВАРГА ОНЛАЙН