01.ДАО СВАРГА ТЕОРИЯ

ДАО БАЛАНС - БАЛАНСИРАНА СВАРГА
Система за самоусъвършенстване - дух, душа и тяло без "Гуру"
Ник Сега от "Космическо Съзнание"

Системата работи в три направления едновременно - дух, душа и тяло. Така се постига три пъти по-бърз растеж. За всяко направление има инструмент, който е проверен в дългогодишната практика на моите учители и в моя личен опит.
За духа и душата инструментите са пранаяма, релаксации, концентрация, съзерцание и медитация. За енергийното тяло - връзката между материя и дух - работим с основните енергийни упражнения от Ци Гун. Здравето на физическото тяло зависи от състоянието на гръбнака и корема. Заради това инструментите за тяло са комплексите Тактил и Чистота в Корем.

ТРИ ВИДА ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Просветление на духа, на душата и на тялото.
Който не е постигнал и трите, не е просветлен.
Просветление на духа са качествата. Просветление на душата е наблюдаването без превързване – състоянието от Дзогчен - Тригчо. Просветление на тялото е трансформацията на физическото тяло в светлинно.
Има три вида практики с енергията Чи - зареждащи, разпределящи и балансиращи. Трите вида трябва да са в правилно съотношение, за да има ефект практиката.
Има три вида състояния - действие, трансформация и покой. Винаги е добре да сме в покой, независимо дали трансформираме или действаме. Именно в това се състои Ци Гун майсторството, защото само когато сме в покоя, енергията Ци тече правилно в тялото ни.

КРИЗАТА Е МЕТОД В РАЗВИТИЕТО
Няма развитие без криза. 
За да минем от нивото, на което се намираме, на по-високо винаги се минава през криза. Но тя е много по-лека от кризите, които ни предлага кармата в живота, когато сме неосъзнати и не вървим по пътя на самоусъвършенстването. Кризите, съзнателно предизвикани от практиката, разрешават кармични проблеми по най-лекия начин и в контролируема среда. Кризата е чистка на мръсотията в нас.

Ако усетим, че сме в криза, че ставаме нервни и има напрежение в главата, е добре веднага да приложим практика за балансиране. Не е добре да се остава повече от 2 часа в дисбаланс. Когато постигнем покой на нивото, на което сме, е хубаво да заредим с нова енергия. И така след зареждане е възможна чистка и криза, а след кризата идва ново ниво и нов покой. Препоръчва се на всяко следващо ниво да постигаме покой, защото дори да сме на много високо енергийно ниво, ако нямаме покой, това означава, че нямаме нищо и всички други постижения са от негативната сила. Бог е любов, а любовта е покой. Така се редуват покой на нивото, на което сме, зареждане, криза, чистка, ново по-високо енергийно ниво, баланс на новото ниво.

Развитието е вертикално, а не е линейно. На всяко по-високо ниво срещаме себе си в по-добра форма и съдържание. Ако нещо не ни върви, е нужно да се вдигане нивото и нещата във физическия свят ще потръгнат.

БАЗАТА НА СИСТЕМАТА
Има много школи и системи за духовно и физическо развитие на човека. Всяка от тях работи чрез един метод и е насочена предимно към една страна от развитието на човека. Така човекът се оказва много развит в една посока, но не е цялостен. Някои наблягат на медитацията, други на енергийната практика, трети на физическата сила и т.н. Човекът обаче е комплексно същество и за цялостно развитие е нужно да се работи едновременно в три направления – дух, душа и тяло. Системата СВАРГА има практики за всяко направление.

СВАРГА Е ТЕРМОЯДРЕНИЯ РЕАКТОР В НАС
Енергията е в основата на всички три направления. Ние набавяме нужната ни енергия от храната, от праната на въздуха и от космическата прана. В крайния етап от практиката активираме СВАРГА - термоядрения реактор в себе си - и постигаме трите свойства на вселената - хармония, автономност и цялостност.

Тялото е началото на практиката. Здравето на тялото зависи от храната, която поема то. Колкото по-чиста е храната, толкова по-здраво е тялото и на по-висока вибрация може да работи то. Така, от обща диета преминаваме на вегетарианство, веганство, суровоядство, малоядене, минерална диета, докато стигнем до праноедство. Тялото се развива дотолкова, че от познатото ни биологично тяло на въглеродна основа се превръща в тяло от нов тип на силициева основа, а след това става и светлинно тяло. С това започва космическото пътешествие на човека.

Медитацията е пътят към просветлението и нашата основна цел е да сме в медитативно състояние 24 часа в денонощието. Ако не можем да постигнем това състояние наречено "Тригчо", което е обединяване на концентрацията и съзерцанието в едно преживяване, запазвайки заземяването, то тогава ни е нужна практиката, която да ни въведе и задържи в състоянието на просветление "Тригчо".
Йога на Ума (Сензитив) се явява допълващо звено в практиката за балансиране на двете полукълба на мозъка с цел намаляване на вътрешния диалог. Вътрешният диалог е основната преграда по пътя към Свръх-Аза и духовното развитие на човека. Поредицата от упражнения в тази посока дават добри резултати и в ежедневието, и в бизнес живота на човека.

ОСНОВНИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЪТЯ
1. Липса на концентрация и разсейване на вниманието. Този проблем се появява поради липса на енергия и се премахва със зареждане на енергия.
2. Вътрешен диалог. Той е следствие от дисбаланса на полукълбата на мозъка и нерешените ментални и емоционални проблеми. Балансът на полукълбата се възстановява със сензитивен тренинг и концентрация. Емоционалните и ментални проблеми се изчистват с гладуване и мълчание.
3. Умора на тялото. Умората на тялото се преодолява най-бързо с Пранаяма и Ци Гун.
4. Умора на психиката. Психичната умора се лекува със спорт, заземяване и коремно дишане. Ако умората е голяма, първо се активира тялото със спорт, а след това се диша и заземява. Ци Гун се прави след като психиката е спокойна.

ПОЗНАНИЕТО
Има три вида познание

Външно знание. Тогава, когато има обект и субект. Това е пътят на религиите, ученията, учителите... Това е първата стъпка в познанието. Практиката е насочена навън.
Вътрешно знание. Тава е, когато обектът на изследване е вътре в нас. Това е пътят на йога, Ци Гун, СВАРГА. Практиката е насочена навътре. Напредъкът е до 3 пъти по-бърз.
Знание без практика. Това е състояние на пълно просветление. Тогава не е нужна никаква практика и няма обект и субект. Всичко е ЕДНО. Това е възможно след краткотрайни просветления или пълно самадхи.

КОНТРОЛ
Енергията или ефирното тяло е в основата на контрола на съзнанието. Това е откритието на Ци Гун. Когато пречистим, заредим и балансираме енергийното тяло, ние постигаме контрол над дишането, интуицията, чувствата и мислите. Намаляваме паразитния вътрешен диалог и постигаме просветление.

БАЛАНСА НА ПОЛУКЪЛБАТА
След постигане на баланс на полукълбата на мозъка, вътрешният диалог затихва. За да се достигне просветление и самадхи, е нужно всичките ни идеи да бъдат изтрити.

ЕНЕРГИЯТА
Има два потока на енергия. Единият идва от космоса, другият - от Земята. Те се събират в корема. Когато започне захранване с прана, започва пречистване на телата и съзнанието. След активиране на нашия термоядрен реактор ние ставаме автономни като вселената и се храним от себе си. Без външна храна или прана. Тогава започва изграждането на светлинното тяло.