5 НИВА НА СВАРГА

5 НИВА НА СИСТЕМАТА СВАРГА
Дмитрий Лапшинов

В системата СВАРГА обучението се провежда по степени. Съществуват 5 степени на вътрешно  самоусъвършенстване (четири практически нива и пето ниво — плод на висша духовна реализация). Всичко започва от 1 ниво.

Всяко от нивата на системата се явява все по-дълбока вътрешна трансформация и включва в себе си все по-дълбоки практики на самоусъвършенстване, благодарение на които многократно се усилва вътрешната трансформация на човека.

Нива на самоусъвършенстване в системата СВАРГА:

1-во ниво СВАРГА „СВОД НА ЗДРАВЕТО” (хармония)
Възстановяване, регенерация и цялостност на тялото, душата и духа. Постигане на яснота на съзнанието (самадхи)

2-ро ниво СВАРГА „СВОД НА СИЛАТА”
Вътрешна трансформация, спиралност. Усилване на тялото,  душата и духа. Пустота на съзнанието (випасана)

3-то ниво СВАРГА „ЖРЕЧЕСКИ СВОД”
Духовна трансформация, съюз на пустотата и ясността на съзнанието. Просветление.

4-тониво СВАРГА „ДРУГО БИТИЕ” (друга реалност)
Одухотворение. Тяло на светлината

На всяко от нивата, след успешна атестация на ученика, учителят увеличава неговия енергиен потенциал и активизира съответните центрове и канали, ускорявайки и способствайки неговото вътрешно самоусъвършенстване.
Пътят на духовната реализация в системата се състои от 4 практически нива.
5-то ниво се явява плод на духовната еволюция и абсолютното съвършенство.

СВАРГА ОНЛАЙН