ЗАЩО СЪЗДАДОХ ДАО БАЛАНС?

ЗАЩО СЪЗДАДОХ ДАО БАЛАНС? 
Любов, хармония, автономност, цялостност

През 2008 година получих просветление на душата и възкликнах - АЗ СЪМ СЕГА!
Открих, че не е нужна никаква практика, за да се постигне това състояние. Защото във всеки от нас има просветление и то е активно тук и сега без никакво действие. Нужно е само да насочим вниманието си към него.

Но има две пречки по пътя на вниманието:
1. Замърсеното тяло и спазмите в него. Те спират енергийния поток и разболяват тялото. Правят го непреводимо за духовните енергии.
2. Ограниченият ум и нашите разбирания за света. Те пречат за разширяване на съзнанието, в което е същината на просветлението и духовното развитие.

Но тогава не бях наясно с тези неща и не знаех, че има просветление на духа, душата и тялото. И ако духът и душата са просветлени от само себе си, то тялото се нуждае от практика, която да го изчисти и доведе до превръщането на въглеродното тяло (което има сега нормалния човек) в силициево тяло и тяло на светлината.

Така 4 години след срещата ми с праноеда Дмитрий Лапшинов създадох ДАО СВАРГА.