ЗАЩО Е НУЖЕН ДАО БАЛАНС?

ЗАЩО СЛЕД КАТО СВАРГА = „СЪВЪРШЕН” 
Е НУЖНА ПРАКТИКА ДАО БАЛАНС?

СВАРГА на Дмитрий Лапшинов е прекрасна практика, но тя е направена за северните ширини, където живее майсторът в Санкт Петербург. Там климатът е друг и полето е друго. България е уникално място и силен духовен център, подобен на Тибет. Тук СВАРГА има нужда от някой добавки, за да е съвършена.

  1. Тактилен контакт (Свободна практика) - усещането на физическото тяло води до заземяване и дава база за медитация. Затова в ДАО БАЛАНС има повече упражнения с физически допир до тялото.
  2. Тантра масаж (Учи се с майстор) за премахване на спазмите в корема защото те са основна причина за спиране на енергийния поток заедно със замърсеното тяло и небалансираните полукълба на мозъка. Практиката в СВАРГА за тази цел има само профилактичен ефект и не може да се справи със старите и дълбоките спазми.
  3. Отваряне на енергийните меридиани (Учи се с майстор) с физически упражнения от йога и Ци Гун, защото отварянето на меридианите с енергийна практика отнема 3 пъти повече време. А предложените в СВАРГА са подобни.
  4. Разпределяне на енергията (Свободна практика) дихателна Дао практика, понеже тя е по-лесна, безопасна и ефективна от практиките, използвани в оригиналната СВАРГА.
  5. Заземяване (Свободна практика) с поредица от практики по време на целия път към духа, защото липсата на заземяване е най-големият проблем за хората, които живеят на юг от Санкт Петербург.

ДОБАВЕНИ ПРАКТИКИ В ДАО БАЛАНС

1. Тактилен контакт
2. Тантра масаж
3. Праническо дишане
4. Метод „Уим Хов”
5. Отваряне на меридианите
6. Дао дишане

КРОС ТРЕЙНИГ ПРАКТИКИ

1. Плуване под вода
2. Планинско бягане
3. Гравитационен фитнес

С тези практики ДАО БАЛАНС става по-мек, по-безопасен с по-леки чистки и също толкова ефикасен колкото и СВАРГА. В действителност това е СВАРГА на Ник Сега одобрена версия от Дмитрий Лапшинов.