02. ДАО СТЪЛБ

02. ДАО СТЪЛБ  - ДЪРВОТО НА ЖИВОТА 
редактиран текст от оригинален Дао трактат за СТЪПБ
Ник Сега

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Практика

1. СЪОБРАЗЕТЕ МЯСТОТО И ВРЕМЕТО ЗАСВОЯТА ПРАКТИКА
За стоене като стълб трябва да се избира тихо място, с равна повърхност, където няма да Ви безпокоят и да отвличат вниманието Ви.

Желателно е да се стои с лице на изток, ако стоите сутрин или с лице на юг, ако стоите вечер. Също е добре да се стои с гръб към стена, скала, дърво или храсти, за да има психологически комфорт.
Вашият вътрешен покой е по-важен от това да се стои с лице на изток сутрин или на юг вечер!

По време на стоенето като стълб обикновено става горещо, но не се обличайте прекалено леко, ако навън е студено. Когато се откривате за небето и Земята, Вие позволявате на жегата и студа да влизат във Вас без препятствия и трябва да пазите здравето си.

2. ПРАВЕТЕ РАЗГРЯВКА ПРЕДИ СТОНЕ КАТО СТЪЛБ
Повече внимание отделяйте на тези места по тялото, където често усещате болка по време на практиката. Разтрявката на тялото преди стоене като стълб ще подобри циркулацията на кръвта и течностите в тялото и ще облекчи очистването на енергийната система по време на стълба.

За разгрявка може да се използват всякакви упражнения, които знаете. Това може да са упражнения Ци Гун, йога или прости упражнения от училищните уроци по физкултура.

3. ПРАВЕТЕ САМОМАСАЖ СЛЕД СТОЕНЕ КАТО СТЪЛБ
Не пренебрегвайте това. Защото когато Вашата енергийна система не е очистена, по време на практиката може да възникнат нови енергийни запушвания. Ци може да се натрупа в чисти или почти чисти канали, влошавайки тяхната циркулация. Правейки самомасаж, Вие разсейвате такива натрупвания.

Когато се отваряме към небето и Земята, инска и янска Ци влизат в нас точно в такова количество, което е нужно за баланса им. Затова най-добре е, да се стои като стълб и сутрин, и вечер. При правилна вътрешна работа, ако се отваряте еднакво добре и към небето и към Земята, вътре във Вас ще расте запасът на ин и ян.

Ние ходим с обувки и връзката със земята често може да е по-лоша, отколкото с небето. Това нарушава баланса на ин и ян. Излишъкът на янска Ци води до повишено кръвно налягане, проблеми с сърцето или бъбреците. Ходете боси по малко всеки възможен миг. 

4. РАЗХЛАБВАЙТЕ НАПРЕГНАТИТЕ МЕСТА С ДИШАНЕ
Ако по време на стоенето като стълб усещате болка, която не минава, то тя ще започне да отвлича вниманието Ви от вътрешната работа. Нека Вашето дишане да остане коремно. При вдишване задълбочавайте своето спокойствие, а на издишване разхлабвайте тялото си. Колкото повече е разхлабено Вашето тяло, толкова по-добре циркулира Ци във Вашата енергийна система.

5. ПРЕНЕСЕТЕ ВНИМАНИЕТО ОТ БОЛКАТА КЪМ ЕДИНСТВОТО
Където е нашето внимание, там е и нашата Ци! Съсредоточвайки вниманието в мястото на тялото, където е болката, Вие пречите Ци да извърши своята работа по очистване на Вашата енергийна система!
По време на стоенето като стълб е нужно цялото внимание да се съсредоточи върху единството на небе, земя и човек, без да се обръща внимание на усещанията на дискомфорт. Ако правите всичко правилно, то тялото се разхлабва, не трепери и болката утихва. 

6. ПОЗВОЛЕТЕ НА ВОДАТА ДА ЗАКИПИ
Ако поставите чайник на огъня и махнете чайника преди да е закипяла водата, трябва да започнете отначало, за да заври водата. И ако всеки път махате чайника, то водата няма да закипи никога.
Така е и в практиката на стълба. Ако стоите като стълб по 30 минути, дори и да го правите всеки ден цял живот, някои места във Вашата енергийна система никога няма да се очистят. Затова от самото начало трябва да се настроим на сериозна работа.

7. СТОЙТЕ КАТО СТЪЛБ ОТ 5.00 ч. ДО7.00 ч. СУТРИН ИЛИ ВЕЧЕР
Идеално е да се стои с лице на изток, тъй като доминиращата сила сутрин е слънцето и то излъчва янска Ци, съответстваща на сърцето, разположено отпред. В това време в пространството около и вътре във Вас расте янска Ци. Вие се синхронизирате с външните промени на ин и ян, които подпомагат Вашето самовъзстановяване.

Другото благоприятно време за стоене като стълб е от 17 ч. до 19 ч. вечерта. И при това идеално е да сте обърнати с лице на юг, тъй като доминиращата сила в пространството е силата на земята (ин). В това време расте инската Ци и изпълнявайки това упражнение в това време, вие също се синхронизирате с външните промени на ин и ян, които подтикват вашите вътрешни процеси към самовъзстановяване.
Да се стои като стълб в неподходящо време е по-добре отколкото да не се стои като стълб въобще.

8. НЕ ГУБЕТЕ ЦЯЛАТА НАТРУПАНА ЦИ ПРЕЗ ЖИВОТА СИ
С увеличаването на количеството часове за стоене като стълб Вашата Ци ще расте и ще се появяват многожелания. Затова първият стремеж у много практикуващи ще бъде да излеят цялата получена Ци всякакви дела, страсти и желания. Колкото повече е вътрешната енергия във Вас, толкова по-мъдро тя трябва да се използва. Да се научим да действаме по пътя на най-малкото съпротивление. На начално ниво ще бъде достатъчно да започнете по-мъдро да избирате на какви неща да отделяте внимание и на какви - не. Това силно ще повиши качеството на живота Ви, ще направи чувствата и емоциите Ви по-ярки, ще се чувствате по-леки и подмладени отвътре.

9. ПРАКТИКУВАЙТЕ КОЛКОТО МОЖЕ ПО-РЕДОВНО
Колкото по-редовно практикувате, толкова по-лесно става това. Практиката се задейства с всеки път все по-бързо, Ци във Вашите енергийни канали става повече и е нужно по-малко време да се стои като стълб, за да се включат очистителните процеси.
Редовната практика дава инерция и е по-лесно тя да се подържа, отколкото да се възобновява всеки път след седмица или месец на застой и мързел. Но за да се излезе на това ниво, трябва да се приложат усилия и да се натрупа известно количество Ци, което ще захранва Вашата сила на волята.

Вслушвайте се в себе си и гъвкаво регулирайте Вашето натоварване. Ако усетите, че нямате настроение за практика, постойте само 30 минути. Така няма да нарушите редовността на практиката.
Постарайте се по-бързо да увеличите стоенето като стълб до 2 часа. Докато още не можете да издържите 2 часа, правете един път на 2 седмици практика с увеличено време. Например, ако обикновено стоите 30 минути, постойте два пъти в месеца по 1 час. Навярно ще Ви бъде тежко, но когато се върнете към стоене 30 минути, това време ще Ви се струва по-малко.

Също много е полезно да си устройваме ритрийт, например един път за 1 седмица на 3 месеца да практикуваме всеки ден, идеално е в природата. Това ще Ви даде тласък, ускорявайки Вашия прогрес.
Отваряйте се към небето и земята навътре, а не от страни. Не позволявайте на своето съзнание да гледа на себе си отстрани. Учете се да обхващате цялото вътрешно пространство на тялото от стъпалата до върха на главата. Отначало съзнанието може да скача нагоре и надолу, тъй като прекалено силно е привързано към главата. Когато се научите да се отваряте навътре през стъпалата и върха на главата, Вашето внимание ще започне да се разширява, потапяйки се в Земята и отивайки нагоре в небето. Понякога, това може да се възприеме така сякаш сте станали великан - главата някъде високо в небето, а нозете далеко-далеко долу. Но не се привързвайте към своите усещания, а наблюдавайте единството. Постарайте се да се научите да чувствате Ци и всичко, което става по време на практиката.

Отначало болшинството хора се опитват да видят това, което трябва да се случи по време на практиката. Тъй като сме привикнали да получаваме 90% от информацията през очите. Но, с времето, ще се отвържете от зрителните образи, те няма вече да затъмняват Вашите усещания, а само ще ги допълват(б.р.: образ и енергия се възприемат едновременно).

Започнете да подхождате комплексно към своята практика и ползата от стълба ще се увеличи. Ако се грижите за духовното си развитие, но забравяте за тялото и Ци, няма да Ви стигне енергията, за да достигнете върха на своите възможности. 


БЕЛЕЖКА НА  РЕДАКТОРА
Ник Сега

1. „Дървото на живота” е една от трите базови практики в СВАРГА.
2. „Дървото” е самодостатъчна практика, но в комбинация с другите 2 основни в СВАРГА ефектът е 3 пъти по-голям. Това е приносът на Дмитрий Лапшинов за себеразвитието на човека в съвременния свят, където времето е най-ценното нещо.
3. Дмитрий Лапшинов препоръчва „Дървото на живота” да се прави с внимание в дантиен, така се натрупва повече енергия в него. Моят опит показва, че и ДАО вариантът - вниманието навсякъде в тялото  - дава добър ефект и може да се комбинира по вътрешно усещане с варианта в СВАРГА - вниманието в дантиен. „Дървото на живота” е изкуство и всеки сам трябва да намери своя най-добър вариант.
4. В СВАРГА „Дървото на живота” има тайни ключове, които ускоряват напредъка и се дават само при практики на живо. Ключовете работят - потвърждавам.
5. В нашето ежедневие трябва да има баланс на мисли и чувства, за да не губим натрупаната по време на практика енергия Ци. Балансът се постига с практиката „Сензитивен тренинг” от СВАРГА.
6. Минималното време на ден е 30 мин. Максималното, след което „Дървото” заработва според моя опит е 1 час и 30 мин. Но 2 часа ще имат още по-добър ефект. Може да започнете с 15 минути, но не и с по-малко!
7. Осъзнайте важността на това упражнение и ще имате успех в живота тук и сега!

Успех в себе си!