01. ЙОГА НА УМА

1. СЕНЗИТИВЕН ТРЕНИГ
Йога на ума с Дмитрий Лапшинов

Сензитивният тренинг балансира полукълбата на мозъка, усилва хипофизата, хипоталамуса, малкия мозък, укрепва централната нервна система, психиката на човека, усилва координацията, увеличава активността на интелекта, паметта и „очиства” съзнанието, „разширявайки го”. Без силите на съзнанието няма логическо, интуитивно самоусъвършенстване и духовна еволюция.

Сензитивният тренинг — това е комплекс от упражнения, чиято методика е предназначена за активно (форсирано) самоусъвършенстване на съзнанието, усъвършенстване на мозъка и възпрепятстване на неговото остаряване. Клетките на мозъка умират ежедневно. И колкото повече остаряваме, толкова с по-голяма скорост се случва това. Когато сме на 20 години, ние губим 10 хиляди клетки за един ден, на 40 — вече 50 хиляди!

„Нервните клетки не се възстановяват” — но така ли е всъщност? 
В някои отдели на мозъка, отговарящи за паметта, клетките продължават да се обновяват постоянно. Сканиране на мозъка показва, че колкото по-дълго човек изпълнява интелектуална работа, толкова повече се съхранява нервната тъкан. Затова мозъкът трябва да се тренира, както и тялото.

ПРАКТИКА ПЪРВА СЕДМИЦА
15 минути на денЗАДАЧИ

Изпълнявайте упражненията в течение на една седмица веднъж или повече пъти дневно. Необходимо е да се научим качествено, бързо и контролирано да изпълняваме упражнения 1 и 2. След това да преминем на следващо ниво. Помнете, че сензитивният тренинг сам по себе се явява активна ментална тренировка и активация на дълбоките възможности на съзнанието.