СВОБОДНИ ПРАКТИКИ #Дмитрий Лапшинов


Подробно описание на практиката, практики на свободен достъп - пречистване, дишане и баланс на полукакбата на мозъка - за самостоятелна работа. Книгата на Дмитрий Лапшинов "Звукът на Безмълвието" и - на Ник Сега "Аз Съм Сега"

Всички знания са вътре в нас, но много от нас са загубили пътя към дълбокото подсъзнателно знание - Вселенски разум– нашето висше АЗ.

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА

Така и човек се явява проводник на жизнената енергия. И при преминаване на тези енергии около него се образува електромагнитно поле.

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА

Първите два потока (низходящ и възходящ)– това е, един вид, двустранната връзка в природата, в космоса, в мирозданието.

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА

Осланяйки се върху тези три пътя, покоряването на еволюционните върхове става по следния принцип. За начало ще разложим всички тела и съзнанието в двуизмерна плоскост.

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА

Душата е съвкупност от тела, изработени от Духа в процеса на приспособление към средата. Колкото по-духовно и нравствено е развит човек, толкова повече тела образуват неговата същност.

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА

След почистване на шлаката състоянието на здравето рязко се подобрява. Първата трансформация е, когато организъм се преустройва на друг начин на хранене.

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА

По време на гладуването ефирното тяло изпълнява ключова роля в почистване на физическия организъм, в освобождаването му от шлаки, токсини, всичко чуждо;

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА

Основните шлаки и замърсявания, се натрупват в емоционалното и менталното. Именно те се «отлепват» трудно и болезнено...

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА

Много големи и сериозни изменения по време на гладуването претърпява така наречено ментално тяло, или сфера на нисшия ментал, - това, което ние опростено наричаме «ум».

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА

Докато по време на гладуването не са оправени и не са пречистени физическото и емоционално-менталните тела, духовното преобразуване няма да се извърши.

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА

Най-напред се извършва подновяването на ефирните енергетични шаблони ДНК и РНК, според коти след това се извършва изравняването на клетките на всички физически органи.

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА

Сензитивен тренинг с Дмитрий Лапшинов. Практика за балансиране на двете полукалба на мозъка водеща до намаляване на вътрешния диалог, покой на ума и хармонизиране на мисли и чувств.

ВИЖТЕ БЕСЕДАТА