СВАРГА СТАРТ

СВАРГА СТАРТ
Дмитрий Лапшинов

Начален мини-курс за самостоятелно изучаване, състоящ от 5 основни практики, насочени към психофизическо усъвършенстване на човека, които са добър фундамент за прехода към комплекса СВАРГА 1-во ниво — Свод на здравето. Този курс е безплатен и може да се усвои от всеки желаещ, нуждаещ се от начално ниво на подготовка.


1. Разгрявка
Дадената разгрявка е предназначена за развитие на мускули, сухожилия и стави. Първото, което трябва да се направи преди практиките по самоусъвършенстване, е да се подготви тялото за работа. Именно слабото тяло пречи за получаване на дълбочинен опит в практиките. Слабостта в гърба, отоци в тялото –всичко това отвлича вниманието на човека, отклонява неговата енергия и сили.

Разгрявката е най-бързият и лесен начин да се подготви тялото за работа, по пътя за вътрешно и външно самоусъвършенстване. Болното и слабо тяло винаги отнема част от енергията и вниманието. В здравото тяло има здрав дух. Гъвкавостта, силата на тялото и устойчивостта на осанката са идеалният фундамент в самоусъвършенстването. Всичко това ни дава разгрявката. Занимавайте се и се развивайте, приятели.2. Очистващо дишане — това е медитативно-дихателна практика, насочена към очистване на енергийните канали на волята, сърцето и съзнанието. Така също се очиства централната нервна система, психиката, почистват се и се разслабват умът, тялото, очистват се гръбначният и главният мозък и горните жлези и енергийните центрове, като се усилва вниманието.3. Задържане на дишането – това е пряк метод за развитие, заложен в нас от природата, за самоизлекуване, без да прибягваме към лекарства и медикаменти. Да се занимава с дихателни практики човек може абсолютно във всяка възраст и във всяко състояние на здравето! Всички болести съществуват и се развиват само в кисела среда на организма. И колкото е по-кисела средата, толкова те са по-активни и агресивни. Именно благодарение на задържането на дишането, нашият организъм натрупва въглеродна киселина (елемент на здравето, продължителността на живота и безсмъртието на човека). В резултат на всичко това, нашият организъм самостоятелно се алкализира и преминава от вредната кисела среда в здравата – алкална.

Необходимо е да се изпълнява ежедневно задържане на дишането на издишване, по най-малко 10 пъти. Издишваме, задържаме дишането и запушваме носа. Когато почувстваме желание да вдишаме, изчакваме още 4 секунди, отпушваме носа и вдишваме. Това се смята за един път. Почиваме 30-60 секунди и пристъпваме към втория такъв опит. И така 10 пъти, с почивки между тях от не повече от 60 секунди.

Необходимо е да се постигне задържане на дишането за повече от 1 минута. Тоест, от всички опити за задържане на дишането на издишване, минималния трябва да бъде 1 минута, а останалите повече или равни. Това е зоната на алкалната среда и здравото тяло. Всички болести се развиват в зоната на задържане на дишане по-малко от 1 минута.

Успехи в себе си!