03. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

03. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ
Звъкът на Безмълвието 
Дмитрий Лапшинов

Първите два потока (низходящ и възходящ)– това е, един вид, двустранната връзка в природата, в космоса, в мирозданието.

Ще разгледаме един от примерите – връзката между централния източник с земята: Низходящия поток от централния източник дава жизнена енергия (ци, прана, ефир, ки и др. ) на земята. В центъра на земята протича термоядрен синтез, процеси на радиоактивен разпад. Земята трансформира този поток, повишава своите вибрации, своята осъзнатост, еволюционира, култивира и попълва с опит вселенския разум. Както пчелите пълнят с нектар общия си кошер.

Така и човек, поемайки в себе си жизнена линейна енергия (ци, прана, ефир, и т. н. ), трансформира я в себе си като повишава вибрациите си до ниво на Духовните високо вибрационни енергии (Шен, духовни енергии).  Това са енергиите с високи честоти, честоти на термоядрена синтеза и радиоактивен разпад.

Вдигайки честота на всичките си тела и съзнание в съвкупност до високите честоти, човешката същност става енергетичен силовик. Материята на физическото тяло, вибрирайки на високи честоти, се трансформира в светлинната структура и ние се сливаме с Абсолютното, съхранявайки своето съзнание като индивидуалност с по-голямо качество. Взимайки със себе си своето физическо тяло, своя опит, целия си енергетичен материал, ние започваме да творим нашето си пространство в ролята на Твореца на собствената ни Вселена. 

Висшата степен на еволюционната същност е човека, реализирал се в Тяло на Светлината. Тяло на светлината - това е трансформацията на ВСИЧКИ ТЕЛА И СЪЗНАНИЯ към енергията на Духовната вибрация, термоядрената енергия, плазменото и над плазменото ниво, Делта-честотата, която съставя 0-4 Hrz. (Даденият пример стои в рамките на двумерна линейна проекции на възприятията с цел да онагледи логическия смисъл). 

Много жреци, друиди, влъхви от миналото, ускорявайки своята духовна еволюция, са прибягвали към помощта на радиацията. Както лекарството в голямо количество се превръща в отрова, така и отровата в малки дози става лекарство.

Неподготвените радиацията ги убива, а при подготвените, високо вибрационните, духовните, радиационното облъчване способства ускорението на еволюцията им. Високо духовните учители, преди да се трансформират в светлина, са забранявали на своите ученици да влизат в тяхната обител в продължение на няколко дни, там, където те са извършвали прехода.

Например, Свами Рамалинг. Учениците му са видели ярка светлина в неговата стая по време на трансформацията, а след три дни, когато влезли вътре, не намерили нищо, освен дрехите му. В момент на трансформация вибрациите се повишават до честотата от 0Hrz, след което се извършва трансформацията в Светлина.

Тези високо-вибрационни честоти влияят върху всичко около себе си като радиация. И забраната да не влиза никой е вид техника за безопасност. Точно както животът на радиационните частици е частица от секундата, след което те се изпаряват, така както и човек преминава във висшата измерност, давайки на физическото си тяло вибрации от 0Hrz. Радиоактивната частица не се изпарява, тя преминава в съответното състояние на нейното ниво. И този преход във видимия свят се изразява като изблик на светлина.  

Много екстрасенси, медиуми и оракули от миналото са имали ракови заболявания. Тяхното съзнание е било на високи честоти, по този начин пропускайки в себе си високо вибрационни енергии за получаване на високи знания. Но тялото е било на ниските нива на вибрации и, бидейки затлачено като проводник е оказвало съпротива на тези енергии.

Материята не е успявала да се нагласи заради ежедневното замърсяване на организма с нездравословна мъртва храна.

Или по силата на рязкото потапяне на съзнанието в много дълбоки слоеве на подсъзнанието (изхода на съзнанието във високите слоеве на над ментален план, високи измерения).  Някога и земята е била по същността си като човек и изграждала своето тяло и енергетично поле. А ние през това време сме били частици, клетки или нейни атоми, в зависимост от осъзнатостта. Така и нашите клетки някога ще бъдат много по-осъзнати, а сега ние за тях сме Творец и носим за тях отговорност.

Повишаване на осъзнатостта на клетките в нашето тяло (честота и вибрации на физическото тяло) пряко зависи от осъзнатостта и развитието на нашето съзнание, Духа, вътрешното Аз. И обратно, - разширяването на собственото ни съзнание способства развитието на нашето тяло, повишаването на клетъчната му осъзнатост.

Всичко е взаимосвързано. Каквото е горе, такова е и долу.  Вселената ни влияе по същия начин, както ние влияем на клетките на собственото ни тяло. Ние влияем на Вселената така, както нашето тяло на нас.  

Всякаква материя притежава съзнание. Съзнанието формира около себе си тела с различни нива на вибрационни честоти.

Като формира тънки тела, то създава около себе си едно по-плътно тяло – материя, проявявайки се в реалния свят като едноклетъчен организъм, който изпълнява всички функции за жизнената си дейност и съществуване. Развивайки се по-нататък, тя се съединява с други едноклетъчни и, формирайки многоклетъчен организъм, където клетките започват да разпределят помежду си жизнени функции за по-икономично съществуване и развитие. Едноклетъчен организъм с най-голям енергетичен потенциал, с най-многото осъзнатост, става лидер и дава насока в развитието на общия многоклетъчен свят. Така, този многоклетъчен организъм еволюира и преминава през царството на минералите, растенията, животните и достига човешкото. Нашето АЗ (съзнание, наблюдател) и се явява същия този лидер, който много отдавна е поел отговорност да води останалите клетки, формирали сегашното му тяло. 

Преминало през този дълъг път, нашето АЗ е достигнало до сегашното му състояние - същността на човек. Развивайки се по-нататък, ние (Висшето АЗ, Духът), ще започнем да създаваме ново тяло, нова Вселена от своите атомни частици, от своето сегашно физическо тяло. 

Не пренебрегвайте тялото си. Вие сте преминали колосален път заедно, в единство. Повдигнете честотата на вибрациите на материята, на своето физическо тяло до честотата на вибрациите на Духа. Трансформирайки всичко в светлина. Ето това е одухотворение на материята. Ние сме дошли именно за това - да трансформираме физическото си тяло, а не да го оставим!

Преди светците наричали хората, насъбрали и отгледали себе си светлината, а не начетени и религиозни. Вътрешната светлина влияе на вътрешните вибрации и това е нашето съвършенство, водещо към върховете на еволюционното развитие - Светлинна трансформация! 

И до върха на висшата степен на човешката еволюция ще ни доведат три пътя:

1. Преодоляване на кръговрата в колелото на Самсара, пробивайки се чрез концентрация на съзнанието във всички слоеве на измерението. Извисявайки тялото под въздействието на това високо вибрационно състояние.

2. Чрез вътрешна енергетично алхимия. Да се придаде на ефирното тяло термоядрен и радиоактивен синтез, трансформирайки към тези вибрации останалите тела и съзнанието. 

3. Чрез огъня на Божествената любов. Когато двама души, мъж и жена, способни да управляват «вътрешно ядрените» си енергии, напълнени с любовта, се съединяват, те пробуждат най-великите енергии, които запалват звездите. В такъв случай те преминават Преображението в Светлина. 

Всичко останало е работа за Кармата, определяща качеството на бъдещата съдба в колелото на Самсара (безкрайния цикъл на прераждането). Човек може да бъде напълнен с енергия и тогава той ще се придържа към своите действия от много по-висока степен на осъзнатост. 

Но неговото Духовно израстване ще започне само тогава, когато той самостоятелно ще почне да повишава своите вибрации (вибрации на енергиите на всички тела и съзнанието).