Подробно описание на практиката, практики на свободен достъп - пречистване, дишане и баланс на полукакбата на мозъка - за самостоятелна работа. Книгата на Дмитрий Лапшинов "Звукът на Безмълвието" и - на Ник Сега "Аз Съм Сега"

АЗ СЪМ СЕГА

Ще Ви споделя цялата истина за духовното развитие. Самадхи е разпадане по пиксели на Матрицата и изчезването ѝ в нищото. Оставате в пълна тъмнина и тишина и Вашето съзнание се разпръсква под формата на светлина във всички посоки...

ОЩЕ
01. "ЗВУКЪТ НА БЕЗМЪЛВИЕТО"

Всички знания са вътре в нас, но много от нас са загубили пътя към дълбокото подсъзнателно знание - Вселенски разум– нашето висше АЗ.

ОЩЕ
02. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

Така и човек се явява проводник на жизнената енергия. И при преминаване на тези енергии около него се образува електромагнитно поле.

ОЩЕ
03. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

Първите два потока (низходящ и възходящ)– това е, един вид, двустранната връзка в природата, в космоса, в мирозданието.

ОЩЕ
04. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

Осланяйки се върху тези три пътя, покоряването на еволюционните върхове става по следния принцип. За начало ще разложим всички тела и съзнанието в двуизмерна плоскост.

ОЩЕ
05. ЕВОЛЮЦИЯ НА ВИСШАТА СТЕПЕН

Душата е съвкупност от тела, изработени от Духа в процеса на приспособление към средата. Колкото по-духовно и нравствено е развит човек, толкова повече тела образуват неговата същност.

ОЩЕ
06. VIII. ИЗМЕНЕНИЯ ИЗВЪРШВАЩИ СЕ В ТЕЛАТА НИ ПРИ НЕ ЯДЕНЕ

След почистване на шлаката състоянието на здравето рязко се подобрява. Първата трансформация е, когато организъм се преустройва на друг начин на хранене.

ОЩЕ
07. ИЗМЕНЕНИЯ - ЕФИРНОТО ТЯЛО

По време на гладуването ефирното тяло изпълнява ключова роля в почистване на физическия организъм, в освобождаването му от шлаки, токсини, всичко чуждо;

ОЩЕ
08. ИЗМЕНЕНИЯ - ЕМОЦИОНАЛНО-АСТРАЛНОТО ТЯЛО

Основните шлаки и замърсявания, се натрупват в емоционалното и менталното. Именно те се «отлепват» трудно и болезнено...

ОЩЕ
09. ПРОЦЕСИ - МЕНТАЛНОТО ТЯЛО

Много големи и сериозни изменения по време на гладуването претърпява така наречено ментално тяло, или сфера на нисшия ментал, - това, което ние опростено наричаме «ум».

ОЩЕ
10. ИЗМЕНЕНИЯ - ВТОРОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО

Докато по време на гладуването не са оправени и не са пречистени физическото и емоционално-менталните тела, духовното преобразуване няма да се извърши.

ОЩЕ
11. ИЗМЕНЕНИЯ - ТРЕТОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО

Най-напред се извършва подновяването на ефирните енергетични шаблони ДНК и РНК, според коти след това се извършва изравняването на клетките на всички физически органи.

ОЩЕ