04. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

04. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ
Звъкът на Безмълвието
Дмитрий Лапшинов

Осланяйки се върху тези три пътя, покоряването на еволюционните върхове става по следния принцип. За начало ще разложим всички тела и съзнанието в двуизмерна плоскост.  

1. Първият Път.
Издигайки вибрациите на всички тела с разширяване на Духа, съзнанието (практики Дзен и подобни медитативни направления), ние като дизелов локомотив постепенно придърпваме към себе си всички долу стоящи (по ниво на вибрации) вагони-тела.  

2. Вторият Път.
Издигайки вибрациите на всички тела чрез ефирното тяло (практики като Ци Гун и подобни на тях), ние подобно на влекач постепенно избутваме нагоре всички висшестоящи вагони-тела (с физическо тяло).  Останалите тела могат единствено да не оказват съпротива против тези, задаващи движението локомотиви (Духът и ефирното тяло). По същият начин вие можете да обедините тези два движещи се процеса в единен път. За по- бързо и ефективно развитие.  

3. Третият Път.
Що се отнася до третия път – чрез огъня на Божествената любов (Тантра и практики на Даоистката любов), това също е практика чрез ефирното тяло подобно на втория път с единствената разлика в практиките. Тук обаче практиката е чифтна и веднага се осланя върху спираловидните енергии (‘’горещи енергии”, кит. Цзин). 

И независимо по какъв път вие вървите, за бързо и хармонично усъвършенстване са необходими три условия: 

1. Чистота на тялото.
Чистото тяло е еталон, проводник на жизнена енергия и леко подемен по скалата на вибрациите! Както се казва, здрав дух – здраво тяло. Освен това, клетъчното дишане става по-активно с повишаване чистотата на тялото. А основния обем на жизнената енергия ние поглъщаме именно чрез тялото.  

2. Обем на жизнената енергия, качество на ефирното тяло. Вдигането на вибрации се осланя върху жизнената енергия. Натрупването й – върху проводимостта на физическото тяло.  

3. Чистота на съзнанието, целенасочена концентрация на осъзнатото присъствие. В неспокойно и разсеяно съзнание всички медитации плуват на повърхността!

Дълбочината на концентрация определя дълбочината на вибрациите! Преустановяването на вътрешния диалог позволява да се прокарва повече жизнена енергия и да се усвояват дълбоките знания на вселената, чрез интуицията, без да се преиначават знанията от ума.

Интуицията е мост между Вселенския разум и нашия. На принципа на радиоприемника. На каквато дълбочина си се потопил, от такива честоти черпиш знания и енергия.  

Всички тези три условия са взаимозависими и влияят едно върху друго, развивайки и допълвайки се. Развитостта на едното способства развитието на другото, постепенно придърпвайки.

По-ефективно е едновременно да се развиват и трите нива, а не поотделно или само едно с надеждата, че то ще издърпа останалите.

Най-важното е да не стане като в баснята за “орел, рак и щука”.