11. ИЗМЕНЕНИЯ - ТРЕТОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО

11. ИЗМЕНЕНИЯ ПРОТИЧАЩИ ПО ВРЕМЕ НА ГЛАДУВАНЕТО В ТРЕТОТО МЕНТАЛНО ТЯЛО
Звъкът на Безмълвието
Дмитрий Лапшинов

Трето ментално тяло го наричат тялото на подсъзнанието. Понякога още го именуват ефирно определящо, защото то вмества всички форми, съществуващи във физическия план, подобно на шаблон. Това ниво на Творението още по-малко е подложен на изменения и преобразувания период провеждане на гладуването, отколкото предишният план. Когато по време на гладуването почват горе-долу да се пробиват и изкарват енергетическите тапи и блокове в основните енергетични канали, тогава почват и да се изравняват и преустройват всички клетки и структури на физическото тяло. 

Най-напред се извършва подновяването на ефирните енергетични шаблони, тъй наречени спирали ДНК и структури РНК, според коти след това се извършва изравняването на клетките на всички физически органи и тъкани. Ефирното тяло напълно заимства своята структура от 3 ментални тела. Когато ефирното тяло е увредено поради болестта или, по-точно, от неправилния и неблагочестив начин на живот, когато то изтънява и овехтява поради извънредни енергетични разходвания за преустройване на информационно-енергетичните структури на хранителни продукти, то по време на гладуването се провежда възстановителна работа на всички негови компоненти. Възстановяването се извършва по шаблонната форма на това тяло. С други думи, третото ментално тяло проецира всички образи и форми върху физическия план. 

Сферата на третия ментал е подсъзнанието. То не реагира нито на устни, нито на писмени заповеди, нито на молитви, то възприема само подвижните ментални картини, образи, мисъл форми. За да стигнете до подсъзнанието си и да го накарате да ви помогне да опознаете себе си, да опознаете същността се, вие сте длъжни да създавате с помощта на въображението и визуализацията образите на това, което ви е нужно, образа на това, към което вие се стремите (образа на Бог, на Абсолюта, безсмъртния, праноеда, здравия човек, щастливия човек). 

Когато картината е създадена, трябва да я задържите в съзнанието си до този момент, докато тя не почне да се потапя в подсъзнанието. И това е най-добра работа по време на гладуването. Потапяйки образа в подсъзнанието, цялото ви естество ще почне да изпълнява волята ви и да се стреми към този, създаден от вас шаблон.  

Развитото трето ментално тяло дава възможност да бъдат материализирани мисъл формите в реалния свят. Да се общува телепатически с други хора и други същества. Вие ще можете да наблюдавате всички форми на физическия свят, които ви заобикалят, или да създавате нови.